Banverket

Åtgärder ökar kostnaden för tågtunnel genom Göteborg

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2010 14:36 CET

Nya erfarenheter från Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm visar att åtgärder för att minimera störningar i stadsmiljö blir dyrare än beräknat. Ihop med ytterligare kunskap om hur komplicerat det är att bygga under jord i Göteborg leder det till att tågtunneln Västlänken blir fyra miljarder kronor dyrare än enligt tidigare kalkyl. Men viljan att genomföra Västsvenska infrastrukturpaketet är stark hos den politiska styrgruppen. Därför går arbetet vidare som planerat.

Banverket beräknade i en kalkyl 2004 att Västlänken skulle kosta motsvarande 16 miljarder uppräknat till 2009 års prisnivå. Denna kalkyl låg till grund för det avtal om samfinansiering som de regionala parterna undertecknade i oktober 2009.
Västlänken saknade tidigare finansiering. Därför gick arbetet på sparlåga från 2006. I somras blev projektet återigen aktuellt genom möjlig samfinansiering i Västsvenska infrastrukturpaketet. Banverket har därför gjort en ny beräkning av vad tunneln kommer att kosta.

– Det är nödvändigt att arbeta med bästa möjliga kunskap för att slippa obehagliga överraskningar senare. Den nya kalkylen innebär i det här fallet att Banverket redan nu vet att tunneln blir dyrare. Vi ska nu arbeta med full kraft för att hitta möjligheter till fler lösningar för finansiering, säger Birgitta Hellgren, stabchef Banverket.

När man bygger i stadsmiljö måste effektiva åtgärder vidtas för att minimera störningar för närboende och övriga samhället. Erfarenheter från Citytunneln i Malmö och Citybanan i Stockholm visar att risken är att dessa viktiga åtgärder kan bli dyrare än beräknat. Dessa erfarenheter har tagits med i kalkylen och är en anledning till att kostnaden beräknas bli högre.
Ytterligare en anledning är en ökad kunskap om hur komplicerat det är att bygga en tågtunnel under jord i Göteborg.

Aktörerna i Västsvenska infrastrukturpaketet står fast vid att det är möjligt att driva igenom paketet i sin helhet trots den ökade kostnaden.

– Det betyder mycket för hela Västsveriges och Göteborgs utveckling att kunna genomföra paketet. Vi bedömer att det är realistiskt trots att den nya beräkningen visar att det kommer att bli dyrare, säger Anneli Hulthén, (S), Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad.

Om Västsvenska infrastrukturpaketet
Västsvenska infrastrukturpaketet innehåller trafikslagsövergripande satsningar på kollektivtrafik, järnväg och väg. En av satsningarna är Västlänken, en järnvägstunnel under centrala Göteborg. Satsningen på Västlänken ökar kapaciteten i järnvägssystemet väsentligt. Till exempel kan kollektivtrafiken bli mer attraktiv. Dels kan arbetspendlingen i regionen bli effektivare och dels kan det bli bättre tillgänglighet till olika målpunkter inom Göteborg Stad. Vidare kan Västlänken göra transporter till och från Göteborgs hamn och industrier mer tillförlitliga.
Under januari kommer politiker på regional och lokal nivå i Västsverige att yttra sig till Näringsdepartementet om trängselskatten. Regeringen ska ta ställning till om Västsvenska infrastrukturpaketet ska ingå i investeringsplanen för infrastruktur 2010-2021. Beslut väntas i slutet av mars. Om Västsvenska infrastrukturpaketet ska genomföras så krävs det också att regeringen lägger en proposition till riksdagen om ett tillägg i Trängselskattlagen.

Birgitta Hellgren, stabchef Banverket: 070-6233230

Anneli Hulthén, (S), Kommunstyrelsens ordförande Göteborg Stad, 070-5750242