Sunne kommun

Åtgärder ska minska växthuseffekten

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 17:10 CET

Värmland planerar för en rad åtgärder som ska hjälpa till att minska växthuseffekten.
Sexton kommuner - däribland Sunne - sju företag och två organisationer deltar i år i en gemensam ansökan för Värmland. Det handlar om att försöka få bidrag för att kunna göra viktiga insatser för miljön.

För att nå det svenska klimatmålet behöver en rad åtgärder genomföras på såväl nationell som lokal och regional nivå. Det statliga klimatinvesteringsprogrammet kallas KLIMP och är framtaget för att stödja lokala och regionala projekt och investeringar som minskar klimatpåverkan runt om i Sverige.

Målet är att nå det regionala klimatmålet för år 2010. Liksom tidigare har fjärrvärmeutbyggnad prioriterats. Trafik och transporter är den sektor där utvecklingen pekar åt fel håll och området har därför fått en större prioritet i detta program jämfört med det förra. Bland effektiviseringsåtgärderna finns tre av de sex större industrier som finns på länsstyrelsens lista.

Programmet för oss en bra bit mot det uppsatta målet för 2010 och leder oss i rätt riktning mot ett hållbart Värmland år 2050.

Efter den förra ansökan, KLIMP Värmland 2004, beslutades att Region Värmland genom Energikontor Värmland återigen skulle koordinera en ansökan.