Utbildningsdepartementet

Åtgärdsprogram, frånvarorapportering, ordningsregler - för lugnare skola med bättre stöd

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 13:14 CET

Varje skola ska ha ordningsregler. Det är rektors ansvar att se till att de utarbetas i samarbete mellan lärare, elevrepresentanter och vårdnadshavare, och att ordningsreglerna sedan följs upp. Det har regeringen idag beslutat.

- Det är viktigt att ordningsreglerna tas fram tillsammans med lärare, elever och föräldrar. Ordningsregler som inte förankras får sämre legitimitet, säger skolminister Ibrahim Baylan.

Om elever under 18 år uteblir från skolan utan giltigt skäl, ska vårdnadshavarna informeras. Det är rektors ansvar att se till att vårdnadshavaren kontaktas.
- Dels handlar det om att man naturligtvis inte kan tillgodogöra sig undervisningen om man inte är där, men det är också en säkerhetsfråga. Var är eleverna om de inte är i skolan?

Rektor är skyldig att se till att en utredning görs, om det kommer fram att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Visar det sig att eleven har sådana behov, ska ett åtgärdsprogram upprättas, där det framgår vilka problemen är, vad som ska göras och hur det ska följas upp.
- Varje elev har rätt att få det stöd han eller hon behöver för att nå målen, säger skolminister Ibrahim Baylan.

Förordningsändringarna gäller från och med höstterminen 2006.