Beijer Alma AB

Åtgärdsprogram i Habia Cable

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 13:54 CEST

Åtgärdsprogram i Habia Cable

Beijer Almas dotterbolag, specialkabeltillverkaren Habia Cable, har inlett ett omfattande åtgärdsprogram för att återställa lönsamheten. Habias orderingång är något förbättrad jämfört med slutet av föregående år men priserna har sjunkit och pressat marginalerna. Programmet innebär en reducering av antalet anställda med ytterligare 40 personer till cirka 290 personer. Syftet med åtgärderna är att sänka kostnaderna med ytterligare 20 Mkr på årsbasis.

Personalneddragningar kommer att ske inom flertalet av företagets enheter och omfatta såväl tjänstemän som kollektivanställda. Den största personalneddragningen sker i den tyska produktionsanläggningen bland annat beroende på att delar av produktionen kommer att flyttas från Tyskland till Sverige. Från Sverige flyttas viss tillverkning till produktionsanläggningen i Kina.

I samband med dessa omstruktureringsåtgärder kommer Habia under andra kvartalet 2003 att reservera för kostnader för lageravveckling. Dessa kostnader bedöms uppgå till cirka 10 Mkr.

Besparingsåtgärderna beräknas få full resultateffekt under första kvartalet 2004.

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Kaj Samlin, VD Habia Cable, tel 08-630 74 40, e-post kaj.samlin@habia.se

Beijer Alma AB (publ), (ticker: BEIAb), är en internationellt verksam industrigrupp med inriktning på komponenttillverkning till kunder inom högteknologiskt inriktade branscher. Koncernen omfattar främst branschledande teknologibolag med god tillväxtpotential och utgörs huvudsakligen av de helägda dotterbolagen:

Lesjöfors AB (www.lesjoforsab.com), en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd och banddetaljer. Bolaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i Europa i sin bransch. Lesjöfors bedriver tillverkning i Sverige, Danmark och Finland. Omsättningen 2002 var 546,4 Mkr. Antalet anställda var 434.

Habia Cable AB (www.habia.se), en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Forskning och utveckling bedrivs i Sverige medan produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. Omsättningen 2002 var 402,8 Mkr. Antalet anställda var 366.

Elimag AB (www.elimag.se) bedriver höghastighetsbearbetning i aluminium till kunder inom telekom, försvar och annan högteknologisk industri. Omsättningen 2002 var 83,7 Mkr. Antalet anställda var 73.

AB Stafsjö Bruk (www.stafsjo.com) utvecklar, tillverkar och marknadsför skjutspjällsventiler för processindustrin. Bolaget är internationellt verksamt med egna försäljningskontor i Tyskland och Kina samt ett nätverk av försäljningsagenter i cirka 30 länder. Omsättningen 2002 var 81,9 Mkr. Antalet anställda var 63.