Sveriges Kommuner och Landsting

Åtta artiklar om jämställdhet

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2012 12:10 CET

Programmet för hållbar jämställdhet publicerar flera goda exempel från kommuner och landsting som jobbar innovativt med jämställdhet.

Marie Trollvik, programchef, programmet för hållbar jämställdhet
– Efter flera års stöd till jämställdhetsarbete i kommuner och landsting börjar vi se allt fler konkreta effekter för medborgarna, för de kvinnor och män som vi finns till för, säger Marie Trollvik, chef för SKL:s Program för hållbar jämställdhet.

Runt om i landet kommer nya bevis för att jämställdhet inte bara handlar om rättigheter utan också är ett sätt att höja kvaliteten i service och tjänster till medborgarna.

– Det finns en stor efterfrågan bland kommuner och landsting på lärande exempel, att se hur andra har gjort för att lyckas. Därför publicerar vi nu artiklar om åtta lyckade jämställdhetssatsningar på webbportalen Jämställ.nu.

Bidragen kommer från Eskilstuna, Göteborg, Karlskoga, Malmö, Kalmar, Lycksele, Västerås samt Region Gotland. Gemensamt för dem alla är att de handlar om samhällsplanering i vid mening – om snöröjning, parkeringshus, transporter och planarbete – samt att de har fått eller kommer att få konkreta effekter för invånarna. En del är nya eller fortfarande pågående utvecklingsarbeten, andra har några år på nacken.

– Tanken är att vi ska bygga upp en bank med goda exempel. Vi har börjat med samhällsplanering, men det kommer artiklar från andra områden också, lovar Marie Trollvik.

Läs mer om jämställdhet i samhällsplaneringen:

Eskilstuna, tryggare torg och jämställd stadsplanering (nytt fönster)
Kontaktperson: projektsamordnare Anna Bergfors Fall, 073-950 00 78 eller 0733-20 98 28.

Göteborg, tryggare parkeringshus (nytt fönster)
Kontaktperson: projektledare Jonas Nilsson, 031-774 37 95, 0705-53 38 11.

Karlskoga, jämställd snöröjning med ny prioritering (nytt fönster)
Kontaktperson: Bosse Björk, planchef, 0586-611 57 eller 070-3455570.

Malmö, miljövänligare transporter om män reser som kvinnor (nytt fönster)
Kontaktperson: Linda Göransson – eller Johan Edgren, informatör på trafikavdelningen, 0709-62 95 68.

Gotland, regionen kartlägger livsvillkoren för kvinnor och män (nytt fönster)
Kontaktperson: Katrin Rindlaug, jämställdhetsstrateg, Region Gotland, 0498-26 94 10.

Kalmar, nattstopp för tryggare kollektivtrafik ger ökat resande (nytt fönster)
Kontaktperson: Ann-Sofie Lagercrantz, utvecklingsledare för jämställdhet, 0480-45 01 63.

Västerås, jämställd översiktsplanering (nytt fönster)
Kontaktperson: Solveig Sandberg, folkhälsostrateg med ansvar för social hållbarhet, 021-39 28 05.

Lyckesele, verktyg för jämställd resursfördelning (nytt fönster)
Kontaktperson: projektledare Malin Hedlund, 070-677 77 59.

Bakgrund

Genom Program för hållbar jämställdhet stöder SKL utvecklingsarbeten i kommuner och landsting för att de ska kunna ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Fokus ligger på att nå konkreta effekter för medborgarna. Den strategi som används för att uppnå det kallas jämställdhetsintegrering, dvs. att ta in ett jämställdhetsperspektiv i alla delar av verksamheten.

Artiklar om lärande exempel publiceras på webbportalen Jämställ.nu, som ägs och drivs av SKL tillsammans med Vinnova, Tema Likabehandling samt Nationella sekretariatet för genusforskning.

För mer information:
Marie Trollvik, programchef
program för hållbar jämställdhet
08-452 77 65
070-641 77 65
marie.trollvik@skl.se

Pressjour: 08-452 71 01

Följ SKL på Twitter:
twitter.com/s_k_l