SO, Arbetslöshetskassornas Samorganisation

Åtta av tio nöjda med a-kassorna

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:25 CEST

Trots hårdare villkor för arbetslösa är åtta av tio medlemmar nöjda med den service de får av sin a-kassa. Mest nöjda är de med att pengarna kommer på utlovad tid. Minst nöjda är de med alla nya krångliga regelförändringar. Det som skapar otrygghet är ersättningsnivåerna – många tycker att arbetslöshetsförsäkringen inte ger ekonomisk trygghet. Det visar en undersökning som SO, arbetslöshetskassornas samorganisation gjort.
Det har varit turbulent kring arbetslöshetsförsäkringen de senaste åren. Det är svårare att få ut ersättning och regelverken har blivit oöverskådliga och medfört att det nästan är omöjligt att förutse vilken ersättning som eventuellt ska utbetalas. Pressen på kassorna har varit hård - trots detta visar undersökningen att medlemmarna har ett fortsatt högt förtroende för a-kassan.

Medlemmarna är medvetna om att det inte är a-kassorna själva som infört nya krångliga regler - utan att förändringarna kring försäkringsreglerna är en följd av politiska beslut. Många intervjuade har sagt att de förstår kassornas situation. Men samma personer säger också att de inte längre känner att arbetslöshetsförsäkringen ger dem ekonomisk trygghet.

– Undersökningen visar att a-kassan är en väl fungerande organisation. Handläggarna har gjort ett mycket bra jobb, säger SO:s ordförande Harald Petersson.

Undersökningen visar vidare att de som bor i glesbygd är mindre nöjda än de som bor i storstäderna. I gruppen yngre visar undersökningen till och med att nöjdheten minskat. Det kan förklaras av att de har högre och kanske andra förväntningar, än äldre medlemmar.

Det är andra gången som SO, i samarbete med CFI Group, undersöker nöjdheten hos a-kassornas medlemmar. Årets resultat bygger på svar från 4 438 personer som fick ersättning från a-kassan under en vecka i mars 2010. 30 av landets 32 a-kassor deltog i undersökningen. Förra undersökningen genomfördes hösten 2008. Då visade undersökningen bland annat att medlemmarna inte var nöjda med kassornas tillgänglighet. Det är fortfarande en prioriterad fråga som a-kassorna arbetar med.

A-kassorna kommer före både Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket i nöjdhet. Medlemmarna har fått svara på frågan om vem som ska sköta utbetalningen av arbetslöshetsersättningen. Åtta av tio tycker att det är bra som det är medan elva procent svarar att det vore bättre med en ny statlig myndighet. Fem procent tycker att Försäkringskassan kan ta över.

– Det talar för att behålla a-kassan i sin nuvarande organisationsform. Det finns dock en del att utveckla, till exempel hur vi ska göra för att a-kassemedlemmen ska känna att ersättningen faktiskt ger en ekonomisk trygghet. Som SO ser det är det viktigt att 80 procent av löntagarna får 80 procent av sin lön i ersättning om de bli arbetslösa, säger SO:s kanslichef Melker Ödebrink.

Frågor:
Harald Petersson, ordförande SO, 08-412 68, 070-267 1200
Melker Ödebrink, kanslichef SO, 08-555 138 11, 070-651 6324

FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN

Urvalet baserades på medlemmar som erhållit ersättning från a-kassa i mars 2010, cirka 14 000 individer. 5 512 ersättningstagare kontaktades och av dessa ställde 4 438 individer upp på telefonintervju. Det ger en svarsfrekvens på 81 procent. År 2008 var svarsfrekvensen 77 procent.

Datainsamlingen pågick mellan 16 juni och 14 juli. Urvalet gjordes enligt obundet slumpmässigt urval (OSU) för att få ett representativt urval för respektive a-kassa.

I studien deltog 53 procent kvinnor och 47 procent män i åldrarna 16-65 år. De som svarade hade i huvudsak haft ersättning från sin a-kassa under i mer än två månader, räknat från mars 2010. 52 procent blev ersättningstagare under 2009 och 45 procent har varit ersättningstagare i mer än ett år. Sju av tio fick heltidsersättning.
Judit Hadnagy, Pressansvarig SO
08-555 138 08
070-305 38 08
judit.hadnagy@samorg.org