Region Örebro län

Åtta av tio patienter har ett gott helhetsintryck av vårdcentralsbesöket

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2018 10:15 CET

Nästan åtta av tio patienter, 78,8 procent, tycker att helhetsintrycket av det senaste besöket på en vårdcentral i Region Örebro län var bra. Det är något bättre än samma jämförelse för två år sedan. Det kan också jämföras med riksgenomsnittet på 81,6 procent. Det visar Nationell patientenkät, en jämförelse mellan alla landsting och regioner, där sju så kallade indikatorer har jämförts efter ett besök hos sjuksköterska eller läkare.

Nöjdare än för två år sedan

Patienterna i Region Örebro län är sammantaget något nöjdare med sitt senaste besök jämfört med för två år sedan. Men fortfarande är man något mindre nöjda än den genomsnittlige patienten i landet.

I förra veckan publicerades Hälso- och sjukvårdsbarometern där länsbornas förtroende för vården undersökts. Den visade på ett mycket högt förtroende för vården i vårt län, i denna undersökning är det patienternas omdömen som har undersökts efter ett vårdcentralsbesök. Drygt 100 000 svenskar har besvarat enkäten.

Bättre helhetsintryck
Jämförelsen mellan 2015 och 2017 visar förbättringar inom indikatorerna helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. En liten försämring finns inom områdena respekt och bemötande samt tillgänglighet.

Positivt – men utrymme för förbättringar

- Det är positivt att länsborna är något nöjdare nu än tidigare, det visar att förbättringsarbeten ger effekt, säger Karin Sundin (S), regionråd med ansvar hälso- och sjukvården. Att åtta av tio besökare på en vårdcentral efteråt kan ge betyget ”ett bra helhetsintryck” är bra, men det visar också på ett utrymme till förbättringar.

- Vi gör nu en rad satsningar på vårdcentralerna för att förbättra tillgängligheten. Bland annat inför vi drop in-mottagningar på alla vårdcentralerna under året. Vi har också drygt 70 ST-läkare på våra vårdcentraler just nu, vilket är rekordmånga. När det råder läkarbrist i landet är det bäst att vi kan utbilda våra egna allmänläkare, och det gör vi nu, säger Karin Sundin.

Viktigt förtroende
Biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Adolfsson ser också positivt på utvecklingen inom primärvården.

- Förtroendet för vårdcentralerna är en av grunderna för vår hälso- och sjukvård, säger Lena Adolfsson. Vi vet att vi har problem med tillgängligheten på några av våra vårdcentraler, men inte alla. Vi fortsätter också att utveckla närsjukvården med ökad samverkan mellan vårdcentralerna, sjukhusen och kommunerna.

Patientenkätens resultat kommer nu att användas på respektive vårdcentral som ett verktyg i det löpande förbättringsarbetet utifrån ett patientperspektiv.

Kontakt

Karin Sundin, regionråd med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, telefon: 072-142 06 20

Lena Adolfsson, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon: 0586-661 01

Region Örebro län ansvarar för många frågor som berör länsinvånarnas vardag och framtid, bland annat hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, infrastruktur, näringslivsutveckling, kultur och utvecklingen av social välfärd.