Studieförbundet Vuxenskolan

Åtta av tio röstar inte

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 11:15 CET

Åtta av tio personer med intellektuell funktionsnedsättning väljer
att inte rösta, visar den senaste valundersökningen (1998). Det var dessutom en
minskning jämfört med valet 1994.

- Det är inte acceptabelt. Det går inte att tala
om ett demokratiskt samhällsbygge när tydliga grupper står utanför, säger Kjell
Stjernolm, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan.

Studieförbundet Vuxenskolan tillsammans med FUB
(Riksförbundet för barn, unga, vuxna med utvecklingsstörning) och
brukarorganisationen Riks-Klippan drar nu igång ett folkbildningsprojekt för
att öka valdeltagandet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning.

- På sju platser runt om i landet från Umeå i norr
till Kristianstad i söder bygger vi upp en modellverksamhet baserad på
studiecirkeln där personer får lära sig hur det går till att rösta och ta fram
de frågor man vill ha svar på av politikerna. Det kan handla om allt från
cykelställ till internationell ekonomi. Deltagarna avgör.

- Arbetet följs upp med en lokal valdebatt där det
är cirkeldeltagarna som ställer frågorna. Politikerna kommer att få en
utbildning i lättläst-tekniken för att kunna ge tydliga svar, berättar Kjell
Stjernholm.

Även i övriga landet kommer SV tillsammans med FUB och
Riks-Klippan att genomföra aktiviteter för att höja valdeltagandet.

- Ambitionen är att ha valaktivitet över hela
landet. Det handlar om demokrati, säger Kjell Stjernholm.

Ytterligare kontakt

Kjell Stjernholm, 0708 – 55 30 87, kjell.stjernolm@sv.se

Anders Öhberg, 070 – 626 38 88, anders.ohberg@sv.se