Svenska Stöldskyddsföreningen (SSF)

Åtta av tio unga vet inte var de ska vända sig om de blir utsatta för kränkningar på nätet

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:04 CET

Mer än tre av tio unga har blivit utsatta för att någon skrivit oschyssta eller kränkande saker om dem på nätet. Och hela åtta av tio unga vet inte var de ska vända sig om de blir utsatta för nätkränkningar. Det visar en ny opinionsundersökning bland drygt tusen svenska ungdomar i åldern 15-22 år som Demoskop genomfört på uppdrag av Svenska Stöldskyddsföreningen.

Undersökningen visar också att drygt var tionde har varit med om att någon lagt ut eller skickat bilder på dem för att vara oschysst och så många som 43 procent har utsatts för vad de uppfattar som sexuella trakasserier.

– Det här är alarmerande siffror. Man ska kunna känna sig trygg även på nätet och självklart måste vi ge ungdomar kunskap om var de vänder sig om de blir utsatta för kränkningar och trakasserier, säger Annika Brändström, vd på Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

Samtidigt visar undersökningen att attityderna till hur man uttrycker sig och förhåller sig till varandra på nätet jämfört med i den fysiska världen skiljer sig åt. Att en person blir utfryst genom hån och nedsättande kommentarer betraktas som allvarligare i den fysiska världen än om det sker på nätet. På nätet anser drygt tjugo procent att det inte är särskilt allvarligt eller inte allvarligt alls, vilket kan jämföras med fem procent i den fysiska världen.

– Det är mycket angeläget att arbeta med attityder på det här området. Skolan har en viktig uppgift liksom föräldrar och samhället i stort. Men det är också nödvändigt att se till att den lagstiftning som gäller i den fysiska världen också kan följas upp på nätet, säger Annika Brändström.

Yttrandefrihet gäller på nätet liksom i alla andra sammanhang. Att man ska kunna vara anonym på nätet bör ses som en rättighet och leder till mycket positivt. Det kan också vara ett sätt att skydda sig själv.

– Men människor som begår brott, till exempel hotar, trakasserar eller förtalar någon annan, bör inte komma undan för att de kan gömma sig bakom nicknames, vilket de kan med dagens lagstiftning, säger Annika Brändström.

Regeringen beslutade den 16 december 2010 att inhämta lagrådets yttrande över lagförslag om de brottsbekämpande myndigheternas tillgång till övervakningsuppgifter om elektronisk kommunikation. Förslaget innebär bland annat att de brottsbekämpande myndigheterna ska kunna få tillgång till abonnemangsuppgifter, till exempel uppgifter om namn, telefonnummer eller IPnummer även om brottet endast bedöms föranleda böter.

Går förslaget igenom betyder det att polisen får ökade möjligheter att spåra människor som hotar eller förtalar någon annan anonymt över nätet.

Fler resultat från undersökningen

  • Att umgås på sociala nätverksplatser som Facebook är mycket vanligt, hela 85 procent av unga mellan 15 och 22 år ute på sociala nätverk mer än fem dagar i veckan. Nästan hälften har någon gång bloggat och 38 procent känner att de måste ha ett socialt nätverkskonto för att alla andra har det.
  • 16 procent uppger att de själva har kränkt någon på nätet. Hälften ångrade sig efteråt, men så många som var tionde av dessa kränker andra ofta eller mycket ofta. Nära hälften uppger att de känner någon som har skrivit något kränkande om någon annan på nätet.
  • 35 procent är ganska eller mycket oroliga för att någon annan ska lägga ut bilder på dem utan att de sagt okej och närmare 54 procent anser att risken för att detta ska hända är ganska hög, hög eller mycket hög.
  • 42 procent är oroliga för att någon ska ta deras identitet och låtsas vara dem på chattar och forum. 25 procent bedömer risken som ganska eller mycket hög.
  • Majoriteten tror att tjejer är mer utsatta för trakasserier än killar och 32 procent tror att tjejer trakasserar mer än killar.
  • 7 av 10 tror att människor i allmänhet är taskigare mot varandra på nätet. Som skäl till detta anges exempelvis anonymiteten, att det man säger inte biter lika hårt på nätet och att kommentarerna därför blir grövre för att nå samma effekt. Många uppger att de upplever att detta är ett problem som inte går att göra något åt.

Mer information finns på:

http://www.stoldskyddsforeningen.se/om-ssf/medierum/undersokningar/

Kort presentation av Svenska Stöldskyddsföreningen och våra ideella projekt:

http://www.stoldskyddsforeningen.se/om-ssf/

http://www.stoldskyddsforeningen.se/om-ssf/vara-projekt/

För mer information kontakta:

Annika Brändström, vd SSF, 0709-81 65 73

Pia Lindström, projektledare SSF, 0709-10 18 08