Sveriges Annonsörer

Åtta av tio vill ha åldersgräns i sociala medier

Pressmeddelande   •   Jul 28, 2016 08:38 CEST

Det finns ett stort stöd bland svenska folket för åldersgräns i sociala medier. Åtta av tio tycker det är bra med åldersgräns och fyra av tio vill att åldersgränsen ska vara antingen 15 eller 16 år. Det visar Novus stora undersökning kring svenskarnas inställning till reklam som är gjord på uppdrag av intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Intresseorganisationen Sveriges Annonsörer har med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till reklam. Liknande undersökningar har även genomförts år 2005, 2012 och 2014.

I årets undersökning fick de svarande ta ställning till frågor kopplade även till sociala medier.

I Sverige vill regeringen utreda vilka åldersgränser som ska gälla för sociala medier och förordningen säger att gränsen ska sättas mellan 13-16 år. Svenska folket håller med. Åtta av tio (83 %) har svarat att de tycker att en åldersgräns är bra, fyrtio procent tycker att den ska ligga i åldersspannet 15 till 16 år.

– Flera sociala medier har idag redan åldersgränser och svenska folket ställer sig positiva till detta. Framförallt är det kvinnor och äldre i samhället som är för att inte släppa in alltför unga i sociala medier och hela 92 procent av 65-79 åringarna vill ha åldersgränser i sociala medier, säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.

Fotnot
Hela rapporten Kluvna Känslor - allmänhetens inställning till reklam, släpps den 1 augusti på http://www.annons.se/avtal-dokument.

Den 29 september presenterar Sveriges Annonsörer för första gången även barns inställning till reklam. Detta görs på halvdagsseminariet ”Kampen om kidsen”. Mer info kommer inom kort på annons.se.

Kontaktperson, Sveriges Annonsörer
Tero Marjamäki
Pressansvarig
073 653 71 36
tero.marjamaki@annons.se

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Annonsörer. Undersökningen är en kartläggning av svenska folkets inställning till reklam. Sveriges Annonsörer har gjort liknande undersökningar 2005, 2012 och 2014. En del frågor är omarbetade så endast de frågor som är lika får en jämförelse över tid. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1038 intervjuer genomförts under perioden 10-17 februari 2016. Deltagfrekvensen är 63 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. 

Sveriges Annonsörers medlemsföretag står för drygt hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i landet. Som intresseorganisation bidrar vi med att skapa bästa möjliga avkastning på medlemmarnas investeringar i reklam och media, samt får dem att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med sina varumärken. Sveriges Annonsörer har funnits sedan 1924 och är idag världens största annonsörorganisation, med närmare 600 medlemsföretag. Genom att fokusera på effekt, bidra med inspiration och kunskap, samt bevaka och påverka omvärlden är vi marknadschefens bästa vän. Läs gärna mer på www.annons.se