Finansinspektionen

Åtta fall om insiderbrott överlämnade till åklagare

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2004 11:09 CEST

Finansinspektionen har sedan december överlämnat åtta utredningar om brott mot insiderstrafflagen till Ekobrottsmyndigheten. Totalt handlar det om brottsmisstankar mot 24 personer.

Utredningarna rör i sju fall misstänkta insiderbrott där personer handlat med aktier samtidigt som de haft tillgång till inte offentliggjord information. I två av fallen finns även misstanke om obehörigt röjande av insiderinformation.

Det åttonde fallet rör misstanke om att man vid handel med aktier har påverkat priset på ett otillbörligt sätt.

Totalt omfattar anmälningarna 24 personer och misstankarna rör handel som ägt rum på Stockholmsbörsen, i sju av fallen, och på Nordic Growth Market (NGM), i ett fall.

Med hänsyn till åklagarens förundersökning kan FI inte lämna någon mer information.


Se statistiken på www.fi.se

Sarah Hegardt Grant,
informatör
Tel 08-787 8041,
070 267 8041

Mats Wilhelmsson,
enhetschef marknadsövervakningen
Tel 08-787 82 93
070 304 00 89