Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

Åtta organisationer kräver krafttag mot våldtäkter

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:10 CET

I ett gemensamt nationellt upprop, som inleds måndagen den 1 februari, krävs att regeringen antar en särskild handlingsplan mot våldtäkt och annat sexuellt våld.

Under 2009 polisanmäldes över 4 000 våldtäkter mot person över 15 år i Sverige. I 98 procent av fallen var brottsoffret en ung tjej eller kvinna, men även män, pojkar och transpersoner utsätts. De flesta våldtäkter anmäls inte och mörkertalet är stort. I verkligheten läggs de flesta våldtäktsärenden ned, bara 15 procent leder till åtal. Ännu färre leder till fällande dom. 

Våldtäkt är en allvarlig attack mot individens integritet och sexuella självbestämmande. Den som utsätts har rätt till rättvisa, upprättelse, kompensation och stöd. Stödet till sexualbrottsoffer måste stärkas. Kvaliteten på förundersökningar i våldtäktsärenden måste höjas och utföras så noggrant, och allsidigt som möjligt av polis och åklagare som är kompetenta, motiverade och engagerade. Regeringen bör tillsätta en oberoende granskningskommission som går igenom de våldtäktsutredningar som lagts ned eller lett till beslut om att inte väcka åtal. Genom att identifiera vilka bristerna är skapas möjlighet till förbättringar. 

Det är också viktigt att unga sexualbrottsoffrens erfarenheter, utsatthet och behov uppmärksammas, oavsett deras sexuella läggning och könsidentitet. 

 Dagens situation är oacceptabel - vi kräver att regeringen tar krafttag mot våldtäkt!

Uppropet pågår under februari och mars och finns tillgängligt från midnatt
den 1 februari: www.krafttagmotvåldtäkt.se  

Det har initierats av: Amnesty, Alla kvinnors hus /Team för våldtagna, RFSU, RFSL, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks), Sveriges Kvinnolobby, Sveriges Kvinno- och Tjejjourers riksförbund, SKR och UNIFEM Sverige. 

Uppropet pågår genom namninsamling på respektive organisations hemsida.