Arbetsmiljöverket

Åtta skolor av tio har brister i sitt arbete kring hot och våld

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:07 CET

Flertalet inspekterade skolor saknar genomtänkta instruktioner för att förebygga och hantera de hot- och våldssituationer, som förekommer eller bedöms kunna förekomma, visar Arbetsmiljöverkets kontroller förra veckan inom tre distrikt: Stockholm, Göteborg och Malmö.

─ Saknas tydliga instruktioner för risker som kan förekomma, innebär detta att skolpersonalen själv måste hitta olika lösningar, säger Stefan Hult vid Arbetsmiljöverket. Det leder till ökade påfrestningar för alla inblandade, både den som ingriper och den som drabbas.

Alla behöver veta, vad det är som gäller och hur olika situationer ska hanteras.

Bara ett 50-tal av de ca 300 skolorna som inspekterades har dokumenterat och bedömt riskerna och utifrån dessa tagit fram rutiner och instruktioner för att minska och för att kunna hantera den här typen av händelser. Övriga kommer nu att få krav att göra riskbedömningar och – kopplade till dessa – fastställa hur man ska arbeta och agera för en tryggare skola.

Det går inte att förutse och undvika alla typer av händelser, men när de väl inträffar är en instruktion ett nödvändigt stöd för personalen.

─ En del skolor har skriftliga ordningsregler. Det är ett bra första steg. Men, säger Hult, det förekommer också mycket som skolan och lärarna inte rår på. Ungdomar sprider saker genom olika sajter på nätet och i mobiltelefoner, som ingen har riktig koll på. Föräldrarna borde ha det, men de är ofta ovetande. Skolan får många gånger ta konsekvenserna för rykten och hot som sprids utanför skoltid.

Enligt Arbetsmiljöverket är oacceptabla beteenden i skolan en fråga som också bör styras upp tydligare från kommunernas skolförvaltningar, då problemen kan uppkomma på alla skolor. Andra myndigheter måste också medverka för att få bukt med våldet.

Hult berättar att arbetet mot mobbning fungerar bättre. Det arbetet har pågått ett tag och där har man kommit ganska långt.

En sammanställning av skolorna som inspekterades finns på www.av.se


Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket:

Distriktet i Malmö: Stefan Hult, tel 040-38 62 24, 070-672 00 64

Distriktet i Stockholm: Lollo Ahldén, tel 08-475 01 88; 070-586 08 36

Distriktet i Göteborg: Carina Berggren, tel 031-743 72 13

Annie Runhammar, tel 070-564 02 11
Catarina Edgar
Pressekr/Arbetsmiljöverket
730 99 99; 070-210 79 99