Kammarmusikförbundet

Åttioen kammarmusikföreningar söker 3 424 000 kronor

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 19:15 CET

Kammarmusikförbundet behöver 3 424 000 kronor för att kunna fortsätta
serva sina medlemsföreningar.

Kammarmusikförbundet, Svensk Jazz och Sveriges Orkesterförbund får av
Kulturrådet ansöka om medel till sina medlemsföreningar.

Pengarna används för engagemang av yrkesverksamma musiker och
kostnader som är förknippade med att göra konserter.

En viktig del är att arrangören ska kunna ge rimliga ersättningar till
de fria musikgrupperna som anlitas.

Pengarna ska komplettera de intäkter föreningarna får från publik,
samt de bidrag som arrangörerna får från kommun/landsting.

Ett riktmärke är att kommun eller landsting ger samma storlek på
beloppen som staten.

I år har 81 stycken kammarmusikföreningar från hela Sverige sökt
totalt 3 424 000:- från staten genom Kammarmusikförbundet

Eva Granstedt ordförande Kammarmusikförbundet säger:
"Det är roligt att så många föreningar med alla dess ideellt arbetande
människor engagerar sig så till fullo för kammarmusikens bästa"

Kort efter att Kulturrådet har bestämt summan som kan fördelas mellan
de sökande föreningarna, kommer den slutgilta fördelningen att ske.

Tidsmässigt brukar det innebära månadsskiftet februari/mars.
Med spänning inväntar vi beslutet från Statens Kulturråd.

Mer info kan fås av:

Eva Granstedt
Ordf Kammarmusikförbundet
070-285 71 35

Kammarmusikförbundet

verkar för att alla medlemsföreningarna skall behandlas på ett bra sätt av stat, region och kommun