AB Bostäder i Borås

AB Bostäder i Borås är med och utvecklar Regementsstaden

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2018 08:49 CET

AB Bostäder i Borås har beslutat att satsa på nyproduktion av ca 120 nya lägenheter med hyresrätt i den nya stadsdelen Regementsstaden.

Efter det att Peab Borås exploatering AB förvärvade del av Regementsområdet 2012, har AB Bostäder fått en förfrågan om vi vill vara med och utveckla området. Vi har därefter haft en kontinuerlig dialog med Peab om våra förutsättningar att bygga hyresrätter i området. Vi är därför idag mycket nöjda med att vi har tecknat köpeavtal på del av Osdal 3:4, för kommande nyproduktion, säger Bengt Engberg, Vd på AB Bostäder. Försäljningen av det här kvarteret som hyresrätter går helt i linje med Peabs strategi för Regementsstaden som ny stadsdel med blandad bebyggelse och olika boendeformer. Vi är nöjda med hur affären har genomförts och med AB Bostäders långsiktiga ägarperspektiv, vilket är positivt för de boendes intressen, säger Victoria Johansson, projektchef Peab Bostad AB.

Läget för fastigheten är fantastiskt bra, intill det fina rekreationsområdet kring Pickesjön med närheten till både stadskärnan, kollektivtrafik och trafiknätet. Regementsstaden har haft en mycket positiv utveckling under det senaste decenniet, med både nya arbetsplatser, skola och bostäder. Området är redan planlagt och klart för exploatering. Peab Bostad AB är i full gång med försäljning av 57 nya bostadsrätter i området, med planerad byggstart under våren 2019 och inflyttning 2020. Vi ser att den nya stadsdelen genererar mycket goda förutsättningar till det goda livet för våra kommande hyresgäster. Här ska det vara gott att leva.

Projekteringen av den nya byggnaden pågår för fullt och vi räknar med att upphandla bostadsproduktionen under våren 2019, säger Katarina Jordansson, Fastighetsutvecklingschef på AB Bostäder. Bolaget har för avsikt att starta bostadsproduktionen efter sommaren 2019 med målsättning om ett färdigställande under 2021. Vi uppför byggnaden med en tydlig miljöprofilering, som bl.a. lågenergihus med solceller på taket för elproduktion som våra hyresgäster får ta del av.

För mer information kontakta:

Bengt Engberg, Vd, AB Bostäder i Borås, 033-442063

Victoria Johansson, projektchef, Peab Bostad AB, 0725-334426

Sedan 1923 har vi på AB Bostäder i Borås sett det som vår uppgift att erbjuda ett rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar. Det bästa boendet för boråsaren. En inställning som samtidigt har gjort oss till stadens största kommunala bostadsbolag. Hos oss är människorna alltid i centrum. Våra hyresgäster, medarbetare och samarbetspartners. Med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Vi äger och förvaltar 6 539 lägenheter och 300 kommersiella lokaler. Vi omsätter ca 485 Mkr/år och vi är 127 anställda.