Hyresgästföreningen region BohusÄlvsborg-Skaraborg

AB Bostäder i Borås, Toarpshus och Fristadbostäder höjer hyrorna

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2020 12:00 CET

Förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och de tre bostadsbolagen är nu klara. Hyrespåslaget hos AB Bostäder och Toarpshus blir 2,15 respektive 2,1 procent medan Fristads Bostäder, som har den lägsta snitthyran, höjer med 2,48 procent.

Nu är hyrorna hos samtliga fem allmännyttiga bostadsföretag i Borås färdigförhandlade. De senaste att bli klara är AB Bostäder, Toarpshus och Fristad Bostäder. Sedan tidigare är hyrorna hos Viskaforshem och Sandhultbostäder är klara.

Beslutet om AB Bostäders nya hyror togs på central nivå, av Hyresmarknadskommittén (HMK), då de bägge parterna inte kunde enas lokalt. Avtalet innebär att bolagets intäkter ökar med 2,15 procent från den 1 februari. För hushållens del varierar dock påslagen mellan 80 och 180 kronor per månad och höjningen för februari och mars tas ut i samband med aprilhyran. Inför förhandlingen låg AB Bostäders höjningskrav på 3,5 procent.

– Vårt sista bud innan förhandlingen strandade låg lägre än förra årets resultat på 1,95 procent, men HMK gjorde en annan bedömning. I och med överenskommelsen får bolaget god kostnadstäckning för bland annat den höjda VA-taxan. Dessutom skapar det utrymme för ett bra underhåll vilket är positivt för hyresgästerna, kommenterar Stefan Lindborg, förhandlare på Hyresgästföreningen.

Toarpshus gick in i förhandlingen med ett krav på 3,8 procent men parterna kunde till slut enas om en höjning på 2,1 procent från den 1 april. Överenskommelsen omfattar 339 lägenheter.

– Det nya avtalet innebär att Toarpshus kommer att kunna höja nivån på underhållet trots ökade driftskostnader, konstaterar Stefan Lindborg.

Trots att uppgörelsen med Fristadbostäder landade på 2,48 procent i genomsnitt, innebär bolagets låga snitthyror att påslaget i kronor ligger på samma nivå som för de båda andra bolagen.

– Fristad Bostäder har en lägre hyresnivå, vilket tillsammans med god förvaltningskvalité och kostnadsutveckling motiverar en procentuellt högre överenskommelse, förklarar Stefan Lindborg.

Faktaruta:

Bolag Krav Resultat Lägenheter (antal) Ökning för en genomsnittlig två
​på 60 kvm (cirka)
AB Bostäder  3,5 % 2,15 % från februari 6 501 115 kr
Sandhultsbostäder 3,6 % 1,95 % från 1 april 217 116 kr
Toarpshus 3,8 % 2,1 % från 1 april 339 106 kr
Fristad Bostäder 4,28 % 2,48 % från 1 april 599 116 kr
Viskaforshem 3,25 % 1,95 % från 1 april 433 95 kr


För ytterligare upplysningar kontakta:

Stefan Lindborg, förhandlare
010-459 14 26

Hyresgästföreningens regionala pressjour
​0722–11 65 41​

Hyresgästföreningen är en demokratisk medlemsorganisation för bostadshyresgäster. Vi är partipolitiskt obundna och har över en halv miljon hushåll som medlemmar. Det gör oss till en av Sveriges största folkrörelser och den främsta företrädaren för hyresgästerna. Vårt mål är allas rätt till en god bostad till rimlig kostnad. Dessutom ska alla hyresgäster garanteras ett boende med trygghet, inflytande och gemenskap.