FORCE Technology Sweden AB

AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad tecknar ramavtal med FORCE Technology

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 07:00 CET

AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad har tecknat avtal med FORCE Technology Sweden AB avseende besiktning, kontroll och provning.

Uppdraget omfattar främst tredjepartsbesiktning och konstruktionskontroll av tryckbärande anordningar och lyftanordningar. Det omfattar även kontroll och provning innefattande oförstörande provning såsom exempelvis ultraljud, röntgen, magnetpulver, sprickindikering och virvelström  inom FORTUMs produktions- och distributionsområdet.

Avtalet gäller till och med 2015-12-31 med möjlighet till förlängning i 1+1+1 år.

För mer information kontakta Tomas Tränkner, ttr@force.se, tel 076-769 08 72.


FORCE Technology är en av de största i Skandinavien inom teknisk kontroll, besiktning, certifiering och verksamhetsutveckling. Vi överför tekniska kunskaper till praktiska och kostnadseffektiva lösningar. Koncernen består av ca: 1 200 medarbetare, varav cirka 240 finns på 23 orter runt om i Sverige. Verksamhetsområdena är optimering av produktion och processer, materialutnyttjande, skydd och analys, fartyg och offshore, Integrity Management, Inspektion, provning, besiktning, kalibrering, verifiering och certifiering, Sensorteknikutveckling och tillämpning, Optimering och utveckling av driftledningssystem samt Energi, klimat och miljö.