Geveko AB

AB Geveko: Substansvärde den 30 juni 2004

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 11:55 CEST

Gevekos substansvärde per den 30 juni 2004 beräknas till 196 kronor per aktie att jämföras med 192 kronor per aktie den 30 december 2003. Under perioden har utdelning till aktieägarna utbetalats med 10 kr per aktie.

Under 2004 har aktier för 24,7 mkr nettosålts. Under juni månad har inga köp eller försäljningar ägt rum. De fem största aktieinnehaven som svarade för 48% av portföljens värde, utgjordes av Ericsson, AstraZeneca, Sandvik, Volvo och SCA. Slutkursen för Gevekos B-aktie den 30 juni 2004 var 165 kronor per aktie att jämföras med 150 kronor per aktie den 30 december 2003. Substans­rabatten beräknas till 16%. Aktiens avkastning under perioden januari-juni 2004 beräknas till +16,6%. Under samma period har SIX Return Index ökat med 12,3%.

Göteborg den 1 juli 2004
AB GEVEKO (publ)