Glasriket

AB Glasriket beviljas 135 000:- till bevarandet av kulturmiljöer

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 09:00 CEST

Under hösten 2013 ansökte AB Glasriket om stöd från Länsstyrelsen för att förbättra informationen kring de värdefulla kulturmiljöer som finns i Glasriket. Syftet med projektet är att göra informationen om kulturmiljöerna mer tillgängliga för besökare bland annat med så kallade audioguider. En audioguide är en möjlighet för besökaren att ta del av information om platsen genom att kostnadsfritt ringa ett telefonnummer eller med hjälp av sin smartphone scanna en qr-kod. Guiderna kommer att finnas vid glasbruksmiljöerna i Bergdala, Lindshammar, Pukeberg, Boda, Målerås, Skruf, Johansfors, Nybro, Åfors, Kosta och Orrefors;  områden som sedan tidigare finns beskrivna i de s  k KUL-foldrarna.

Tidigare har besökarna alltså kunnat ta del av informationen via tryckta foldrar, men när dessa nu behövde uppdateras valde man att ta steget till att utveckla audioguider för att levandegöra besöksmålen ytterligare. ”Vår erfarenhet är att besökarna gärna vill kunna ta del av informationen på plats, vid glasbruksmiljöerna, säger Stine Breum-Appelqvist, VD på AB Glasriket.
”Besökarnas upplevelse stärks om de, förutom att uppleva nutidens glastillverkning, även kan ta del av spännande kunskap om förutsättningarna på dåtidens glasbruk. Att förstärka dagens glasupplevelser med kunskap och insikt om de olika delarnas betydelse och unika värden på de olika glasbruksorterna, ökar chanserna för miljöerna att finnas kvar på lång sikt”, berättar Stine Breum-Appelqvist.

I projektet ingår också att tillföra så kallade ”points of interest”, d v s intressepunkter, på en dynamisk karta på glasriket.se och lyfta fram kulturmiljöerna där.  Detta för att synliggöra och göra informationen lättillgänglig för besökarna.

För mer information kontakta;

Stine Breum-Appelqvist, VD AB Glasriket 0481-451 97


AB Glasriket är Glasrikets officiella sälj- och marknadsföringsbolag. Uppdraget är att marknadsföra och sälja hela besöksmålet Glasriket. Bolaget ägs till 60 procent av glasnäringen och till 40 procent av de fyra kommunerna Emmaboda, Lessebo, Nybro och Uppvidinge.