Nyx Security AB

AB Gothia Kameraövervakning monterar kameror i Biskopsgården

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2010 13:42 CET

Det svenska säkerhetsföretaget Nyx Security blir tillsammans med Gothia Kameraövervakning först i Sverige med kameraövervakning i ett bostadsområde. De boende i Biskopsgården i Göteborg fick nog av skadegörelse, stölder och bränder. De bad sin hyresvärd Bostadsbolaget att hitta en lösning med kameraövervakning, för att skapa lugn och trygghet i området.   

 

Valet föll på det avancerade bevakningssystem som Nyx levererar i samarbete med Gothia Kameraövervakning. Det enda i sitt slag i Europa. Tjänsten bygger på en kombination av manuell och automatisk videoanalys. Nio rörliga och sex fasta kameror är kopplade till en kameracentral, som är bemannad dygnet runt årets alla dagar. Systemet upptäcker automatiskt avvikande rörelsemönster, vilket i kombination med operatörens manuella analys ger mycket goda möjligheter att tidigt avstyra brott eller förhindra skador och olyckor.

 

– Tidigare erfarenheter har visat att det här systemet är otroligt effektivt i brottsförebyggande syfte. Hittills i år har våra kameror stoppat fler än hundra skarpa händelser. Vid exempelvis skolgårdar brukar inbrott och skadegörelse sjunka till närmare noll efter att vår kameraövervakning har installerats, säger Andreas Johansson Österberg som är grundare och ansvarig för produktutveckling på Nyx Security.

 

Tidigare har det ansetts kontroversiellt med kameraövervakning på allmän plats. I svenska bostadsområden har det inte förekommit alls. Men acceptansen ökar kraftigt i och med de resultat som rätt övervakningssystem ger. I fallet Biskopsgården tog de boende själva initiativet till kameraövervakning, och enigheten var stor. Endast ett av cirka 1200 hushåll hade en negativ inställning.

 

Det var i juni i år som Länsstyrelsen gav Bostadsbolaget AB tillstånd till kameraövervakning i området. De etiska betänkligheterna överträffades vida av syftet med övervakningen och den problembild som fanns i boendemiljön.

 

Systemet togs i drift den 1 november och avtalet mellan Nyx och Bostadsbolaget löper på tre år. Nyx Security sköter driften och övervakningen medan Gothia Kameraövervakning står för tekniken. Det finns enligt Andreas Johansson Österberg goda förutsättningar för en utvidgning:

– Om uppdraget röner framgång, vilket vi redan nu kan se, kommer vi att lansera tjänsten även till andra områden med samma problembild, säger han.

 

Gothia Kameraövervakning har mer än 10 års erfarenhet från säkerhetsbranschen och är idag ett av få företag i Sverige som uteslutande jobbar med kameraövervakning och erbjuder en unik spetskompetens inom teknisk övervakning. Företaget har expertis inom IP- och megapixelteknik och har bland annat installerat kameror i Göteborgs hamn samt ett flertal kommuner över hela Sverige.

Johan Perninger, AB Gothia Kameraövervakning, telefon 031-52 78 33, e-post johan@gkoab.se, www.gothiaovervakning.se

Bostadsbolaget heter formellt Göteborgs stads bostadsaktiebolag och har närmare 23 000 lägenheter.

De ingår i Framtidskoncernen som är helägd av Göteborgs Stad.