Lindex AB

AB Lindex vinner ytterligare ett skattemål

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 11:21 CEST

AB Lindex har vunnit ännu ett skattemål i Länsrätten. Målen avser inkomsttaxeringarna för åren 1998 samt 2000-2002, gällande skatteavdrag för förluster i Lindex tyska verksamhet. Domen innebär att Lindex får beviljat avdrag för koncernbidrag uppgående till 485 miljoner kronor. Skattemyndigheten har möjlighet att överklaga domen.

Lindex har sedan 1998 bedrivit verksamhet i Tyskland genom dotterbolaget Lindex GmbH. Verksamheten i Tyskland har gått med förlust som har täckts av moderbolaget AB Lindex och det är för dessa förluster som Lindex yrkat avdrag.

Lindex har också yrkat på skatteavdrag för inkomsttaxeringen för åren 2005 och 2006 på totalt 250 miljoner kronor. Lindex avvaktar beslut från Skatteverket avseende dessa taxeringar.

Det skattemässiga värdet av avdragen kommer att påverka bolagets resultat efter skatt samt kassaflöde positivt.

En prövning av hur skatteavdragen kan utnyttjas kommer att ske när domen vunnit laga kraft.

AB Lindex (publ)

För ytterligare information kontakta:

Peter Andersson, Ekonomi- och finanschef
Telefon: +46 (0)31 739 50 10
Mobil: +46 (0)705 84 44 37

Lindex är en modekedja med drygt 330 butiker i Sverige, Norge, Finland, Tyskland och Estland. Lindex affärsområden är damunderkläder, damkonfektion och barnkläder. Läs mer om Lindex på www.lindex.com.