Volvokoncernen

AB Volvo och Renault SA undertecknar förlikningsavtal

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 08:52 CEST

AB Volvo och Renault SA har undertecknat ett förlikningsavtal avseende den tvist som bolagen haft sedan 2001 rörande Volvos förvärv av Renault V.I. Förlikningen innebär att Renault SA betalar 108 M Euro till AB Volvo.

Enligt förvärvsavtalet från 2000 erhöll AB Volvo 100 procent av aktierna i Renaults lastbilsverksamhet, Renault V.I./Mack, i utbyte mot 15 procent av aktierna i AB Volvo. AB Volvo och Renault SA har sedan dess haft en fortlöpande diskussion rörande värdet på vissa av de förvärvade tillgångarna och skulderna i Renault V.I. samt vissa garantikrav.

Enligt det avtal som nu undertecknats av de båda bolagen kommer Renault SA att betala 108 M Euro till AB Volvo. I och med uppgörelsen föreligger det inte längre någon tvist mellan AB Volvo och Renault SA med anledning av förvärvet av Renault V.I. Den erhållna likviden kommer att redovisas som en minskning av goodwill hänförlig till förvärvet av Renault V.I. Som en följd av detta kommer AB Volvo att få en positiv resultatpåverkan uppgående till cirka 20 M Euro under det fjärde kvartalet i år.

2004-10-27

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har ca 76.000 anställda, produktionsanläggningar i 25 länder och närvaro på mer än 185 marknader. Volvo omsätter 180 miljarder SEK och är noterat på börserna i Stockholm, London, Frankfurt och på NASDAQ i USA.