Elos

AB Westergyllen utser Erik Penser Fondkommission AB till likviditetsgarant

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 09:25 CET


17 november 2006

AB Westergyllen har träffat avtal om att Erik Penser Fondkommission skall agera likviditetsgarant i Westergyllens aktie med start den 17 november 2006. Avtalet innebär i korthet att Erik Penser Fondkommission ställer köp- och säljkurser på Stockholmsbörsen i Westergyllens aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie.

Den 17 november är den första handelsdagen för Westergyllen-aktien exklusive rätt till aktier i Forshem Group AB. Forshem Group listas på First North den 23 november 2006.
Götene den 17 november 2006
AB Westergyllen (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:
Göran Brorsson, VD och koncernchef för AB Westergyllen, telefon 0511-34 53 00