Abalon

Abalon förvärvar Strålfors kundklubbssystem

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:37 CET

Genom affären tar Abalon över ansvaret för kundklubbarna hos bland andra Twilfit, Apoteksgruppen, Bygg-Ole, Vårdapoteket, K-rauta och Nature Livets Apotek. Abalons mål med övertagandet är att ytterligare utveckla koncepten och förbättra servicen i kundklubbarna.

– Affären passar bra in i Abalons affärsidé som handlar om att leverera ökat värde till kunderna genom lojalitetsskapande system, bland annat genom kundklubbar. Inom Abalon har vi 22 års erfarenhet av att arbeta med kundlojalitet. Det gör att vi kan tillföra nya idéer som vi tror kommer öka effekten i de kundklubbar som ingår i förvärvet, säger Staffan Lindberg, vd på Abalon.

För Strålfors innebär affären ett tydligare fokus på kärnaffären.

– Vi bedömer att Abalon har bättre förutsättningar att utveckla erbjudandet runt kundklubbssystem, medan Strålfors koncentrerar sig på att vidareutveckla sitt koncept ”Smart Kommunikation”, säger Ulf Sköld, ansvarig för affärsutveckling på Strålfors.

Kundklubbar är ett effektivt verktyg för företag med många kunder, främst inom detaljhandeln. I Kundklubbssystemet samlas all data om köpbeteende. På så sätt utgör den en värdefull källa för förståelsen kring hur kunden ser ut avseende demografi, geografi, intressen, köpmönster, respons på erbjudande och kampanjer. Detta ger en stor potential för ökad försäljning på konsumentens egna villkor.

– Abalon kan erbjuda kunderna bättre service på två sätt genom Mayflower Loyalty. Dels genom att tillföra kompetens kring hur man bygger upp lojalitet och dels genom att tillföra bredare och djupare funktionalitet i kundklubbarna, säger Staffan Lindberg.

För mer information kontakta:

Staffan Lindberg, vd, Abalon

Telefon: 08-634 30 00, Mobil: 0709-57 53 85
staffan.lindberg@abalon.se

Om Abalon
Abalon har 22 års erfarenhet att arbete med systemstöd för kund- och försäljningsarbete. Affärsidén är att öka värdet på kundernas kundbaser genom lojalitetsskapande system och kompetens för de företag och organisationer som har behov av personlig kommunikation med många kunder. Läs mer på www.abalon.se