ABB AB

ABB behåller sin världsledande ställning på DCS-system

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 10:17 CET

Behoven av minskad energianvändning och minskade råmaterialkostnader på marknaden ger ABB:s integrationsmöjligheter fördelar.

2010-11-10 – Enligt studien Distributed Control Systems Worldwide Outlook för 2009, genomförd av ARC Advisory Group, behåller ABB sin ledande ställning inom distribuerade styrsystem (DCS). Enligt ARC drabbades denna marknad hårdare än väntat 2009 med en nedgång på nästan 7 procent – men ABB ökade sin marknadsandel.

Den globala marknaden för processautomation led under 2009 av att många stora projekt sköts på framtiden eller ställdes in. Sedan början av 2010 har marknaden dock gradvis återhämtat sig. I sin marknadsstudie spår ARC att marknadstillväxten för DCS accelererar efter 2011 men väntas ändå stanna på i snitt 4 procent per år fram till 2014, vilket är lägre än före lågkonjunkturen.

Behoven av minskad energianvändning och minskade råmaterialkostnader är stora inom all processindustri. Enligt ARC kan betydande energi- och driftkostnadsbesparingar uppnås genom att integrera processerna för automation och el samt genom att använda den globala standarden IEC1850 för att ansluta intelligent elektrisk utrustning.

”Potentialen för energibesparingar, ökad driftsäkerhet och minskade underhållskostnader gör att automation och el blir alltmer sammanflätade. ABB:s förmåga att integrera processövervakning, processelektrifiering, kraftdistribution och övergripande anläggningsstyrning med System 800xA, inklusive IEC61850, erbjuder stora fördelar för många industrier”, säger Larry O'Brien, Research Director för Process Industries inom ARC. ”Besparingarna kan minska både investeringsbehov och operativa kostnader med runt 20 procent.”

ARC:s studie visar att ABB är marknadsledande på distribuerade styrsystem i regionerna Europa, Latinamerika, Mellanöstern och Afrika samt marknadsledande globalt i vissa nyckelbranscher som utvinning av olja och gas, massa och papper, cement och glas.

Studien konstaterar också att tjänsteinnehållet på DCS-marknaden under de senaste åren har ökat. Projektledning, konstruktion, service och underhåll stod för mer än hälften av marknadsvärdet 2009. Service och underhåll av den installerade basen av distribuerade styrsystem – uppskattningsvis värd mer än 65 miljarder dollar – väntas vara den största tillväxtmöjligheten framöver.

”ABB:s serviceåtagande, skickliga globala team och spetsteknik ger sammantaget ett oslagbart erbjudande till våra kunder att säkerställa högsta möjliga avkastning på sina befintliga, och framtida, investeringar i styr- och övervakningssystem från ABB”, säger Veli-Matti Reinikkala, chef för ABB:s division Process Automation.

Mer information om undersökningen Distributed Control Systems Worldwide Outlook, såväl som andra studier av den globala automationsmarknaden, finner du på www.arcweb.com. Majoriteten av funktionerna i System 800xA är utvecklade vid ABBs enheter i Malmö och Västerås.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

ABB Process Automation:
Ingemar Lidhamn
Tel: 021 – 34 24 29
email: ingemar.lidhamn@se.abb.com

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021- 32 32 32
press@se.abb.com