ABB AB

ABB först på marknaden med motor som uppfyller IE3

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:44 CEST

Processmotor med högklassiga driftprestanda, låga startströmmar, mycket bra vridmomentkurva och genomgående hög kvalitet

För att bättre motsvara marknadens föränderliga krav lanserade ABB under 2008 en ny generation AC-motorer. Nu lanserar ABB juvelen i kronan - processmotorn M4BP - som är först på marknaden att uppfylla dagens högsta krav på verkningsgrad*.

Vår processmotor M4BP erbjuder högklassiga driftprestanda, låga startströmmar, mycket bra vridmomentkurva och genomgående hög kvalitet. Motorn är dessutom:

 • Mer energieffektiv
  • Upp till 1,5 % bättre verkningsgrad
  • Mindre miljöpåverkan
 • Mer kostnadseffektiv
  • 3 års återbetalningstid jämfört med EFF1-motor
  • Lägre driftkostnad
  • Lägre underhållskostnader
  • Längre livslängd

M4BP finns nu tillgänglig för beställning i IEC-storlekarna 160-355, i 2-, 4- och 6-poligt utförande och är utvecklad för att klara krävande och tung drift i alla typer av applikationer och miljöer.

Välkommen till monter B04:22 på Elfack för att lära mer om vad M4BP kan göra för din process.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

* Under hösten 2008 fastställde IEC en ny verkningsgradsnorm (IEC 60034-30). I den nya normen introduceras bland annat ny klassificering av motorer där tidigare begrepp som EFF1 och EFF2 ersätts med en ny skala för klassificering av verkningsgrad.

Med den nya klassificeringen motsvarar EFF1 den nya graderingen IE2 och EFF2 motsvarar IE1. M4BP uppfyller den högre nivån IE3 enligt den nya skalan.

Kontaktperson:
ABB Svensk Försäljning Motorer och Drivsystem

Johan Plantin
Tf Produktchef Lågspänningsmotorer
Tfn: 070 - 540 44 30
johan.plantin@se.abb.com