ABB AB

ABB fortsätter att förbättra resultatet andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2004 08:32 CEST

EBIT mer än fördubblat, 86 miljoner dollar i nettovinst

Ökad efterfrågan på de flesta marknader
Stadig ökning av kärndivisionernas orderingång, intäkter och EBIT
Step change-programmet i huvudsak avslutat

2004-07-29 – ABB, det ledande företaget inom kraft- och automationsteknik, rapporterar fortsatt ökad orderingång, högre intäkter och resultat före räntenetto och skatter (EBIT) för andra kvartalet 2004, bland annat som ett resultat av ökad efterfrågan på de flesta marknader.

Ökade intäkter i kärndivisionerna Power Technologies och Automation Technologies, kombinerat med lägre förluster i icke-kärnverksamheter och avvecklade verksamheter, bidrog till en nettovinst på 86 miljoner dollar för andra kvartalet 2004, jämfört med en förlust på 55 miljoner dollar andra kvartalet 2003.

"Resultatet bekräftar att vår turnaround har varit framgångsrik," säger Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef. "Merparten av verksamheterna i våra kärndivisioner fortsätter att utvecklas bättre än marknaden. Med de starka resultat vi har uppnått kvartal efter kvartal är vi säkra på att nå våra mål för 2005."

Kassaflödet från rörelsen försämrades under kvartalet, främst till följd av kostnader i samband med avyttringen av utvinningsverksamheten inom Oil, Gas and Petrochemicals – vilken avslutades i juni – samt lägre kassaflöde från rörelsen i Power Technologies till följd av ökat rörelsekapital.

Företagets produktivitetsförbättringsprogram Step change, som har löpt över 18 månader, avslutades i huvudsak under slutet av juni som planerat. Resultatet är kostnadsbesparingar på totalt över 900 miljoner dollar på årsbasis.

För mer information:

Media Relations
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com
Per-Lennart Berg
Tel: +46 21 32 32 32
press@se.abb.com

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 54
CH-8050 Zurich, Switzerland

För mer information:

Media Relations

Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt

Tel: +41 43 317 6568

Fax: +41 43 317 7958

media.relations@ch.abb.com

Per-Lennart Berg

Tel: +46 21 32 32 32

press@se.abb.com


Investor Relations

Switzerland: Tel. +41 43 317 3804

Sweden: Tel. +46 21 325 719

USA: Tel. +1 203 750 7743