ABB AB

ABB går stärkt ur 2010 – tillväxten ökar tack vare industriell efterfrågan

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 08:53 CET

Ökad tillväxt fjärde kvartalet: orderingången upp 18%, intäkterna upp 6%

- Energieffektivitet, industriell produktivitet och nättillförlitlighet driver efterfrågan

- Operativa EBIT-marginalen 12,3 procent för fjärde kvartalet, inom målspannet tack vare tillväxt och kostnadsbesparingar

- 1,8 miljarder dollar i kassaflöde från rörelsen fjärde kvartalet, nära förra årets rekord

- Föreslagen ökad utdelning till 0,60 CHF per aktie visar på tilltro till verksamheten

- Ytterligare kostnadsbesparingar på mer än 1 miljard dollar planerade för 2011

2011-02-17 – ABB redovisade en stark ordertillväxt under fjärde kvartalet 2010 och högre intäkter till följd av stark industriell efterfrågan på energieffektivitet och förbättrad produktivitet, såväl som återhämtning inom investeringar i kraftinfrastruktur.

Den positiva utvecklingen avspeglades i en uppgång av basorder (mindre än 15 miljoner dollar) med 17 procent – upp i alla divisioner – till följd av att kunder ökade kapaciteten och förbättrade effektiviteten. Orderingången ökade också inom kraftdistributionsutrustning för tillförlitlig elförsörjning till kunder inom industri och kommersiell sektor. Stora order (mer än 15 miljoner dollar) ökade med 21 procent, till följd av ett antal vunna stora kraftöverföringsprojekt i Europa och Mellanöstern.

Resultat före räntenetto och skatter (EBIT) steg med 23 procent till 978 miljoner dollar. EBIT inkluderar tidigare meddelade reserveringar på cirka 120 miljoner dollar, främst relaterade till ett stort projekt i divisionen Power Systems. Omstruktureringsrelaterade kostnader i kvartalet var ungefär 120 miljoner dollar.

Den operativa EBIT-marginalen var 12,3 procent för kvartalet, trots projektkostnader och prispress. ABB:s operativa EBIT-marginal för helåret och fjärde kvartalet 2010 låg väl inom målspannet 11-16 procent.

Företagets sparprogram på 3 miljarder dollar avslutades i fjärde kvartalet med uppnådd målsättning. ABB planerar att spara ytterligare kostnader på mer än 1 miljard dollar under 2011.

Nettovinsten ökade med 30 procent till 700 miljoner dollar, medan kassaflödet från rörelsen nästan nådde förra årets rekord. Netto likvida medel vid slutet av kvartalet var 6,4 miljarder dollar. ABB:s styrelse har rekommenderat en utdelning med 0,60 CHF per aktie, vilket är en ökning från 0,51 CHF förra året.

Ledningens kommentarer

”Vi är nöjda med resultatet för 2010. ABB är idag i en starkare position än före finanskrisen”, säger Joe Hogan, koncernchef för ABB. ”Efterfrågan från industri- och energikunder på kortcykliska produkter tog fart och bidrar till den snabbaste basordertillväxten på två år. Intäktstillväxten accelererade jämfört med tredje kvartalet till följd av stark industriell efterfrågan på energieffektivitet och högre produktivitet. Vi nådde en lönsamhet väl inom målspannet genom att dra fördel av vår lägre kostnadsbas. Detta gjorde att vi kunde utnyttja den pågående återhämtningen inom automation och framgångsrikt bemöta efterfråge- och prissvackor i våra verksamheter som ligger senare i konjunkturcykeln.”

”Den föreslagna höjda utdelningen visar vår tilltro till verksamheten. Vi ser många tillväxtmöjligheter när vi nu går in i 2011, både på kort sikt i våra industriellt inriktade verksamheter och senare under året när vi räknar med att energiföretagens investeringar i kraftutrustning börjar återhämta sig”, säger Hogan. ”Den långsiktiga utvecklingen mot högre energieffektivitet samt flexibel och tillförlitligare kraftinfrastruktur är fortsatt mycket stark. ABB kommer att utnyttja dessa möjligheter med en lägre kostnadsbas, stärkt produktportfölj och mer kundfokuserad organisation.”

För mer information, kontakta:

Media Relations:
Thomas Schmidt
(Zurich, Switzerland)
Tel: 41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland