ABB AB

ABB hjälper till att stärka kraftförsörjningen i Alaska

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 23:00 CEST

Världens största batterienergilagringssystem (ackumulatorsystem), som använder ABB:s teknik, har tagits i drift i Alaska. Systemet, som är värt 30 MUSD, väntas reducera strömavbrott med mer än 60 procent.

Världens största batterienergilagringssystem tas i drift.
"ABB:s exklusiva kraftteknik ökar driftsäkerheten i ledningsnätet och tillgängligheten på energi i avlägsna områden," säger Peter Smits, chef för ABB:s division Power Technologies. "De senaste strömavbrotten i USA och Kanada visar hur viktig sådan reservkraftsförsörjning är."

Batterilagringssystemet inkluderar ett speciellt plomberat nickelkadmiumbatteri och drivs av Golden Valley Electric Association (GVEA), ett kooperativ som betjänar Fairbanksområdet i Alaska. ABB har levererat kraftkonverteringssystem, elmätare, säkerhets-, styr- och serviceutrustning.

Batterilagringssystemet kommer att tillhandahålla kontinuerligt spänningsstöd och stabilisera GVEA:s system om det uppstår problem med kraftförsörjningen.

Att garantera driftssäker elförsörjning är nödvändigt för en region där långa försörjningslinjer och avlägsna konsumenter är en regel och där utomhustemperaturen kan sjunka till -51 grader. Vid sådana temperaturer skulle vattenledningarna i hemmen frysa inom två timmar om kraftförsörjningen skulle strejka.

Batterilagringssystemets 13 760 energiceller med alla fyra enheterna i drift kan förse kraftledningen vid ett nödläge med 40 MW kraft i 6-7 minuter eller 27 MW kraft i 15 minuter. Femton minuter är tillräckligt lång tid för att täcka tiden mellan driftstörning och till dess att dieselkraftens reservgenerator är igång. Andra fördelar inkluderar minskat luftutsläpp genom minskad "roterande reservkraft", reaktiv kraftförsörjning och förbättrad kraftkvalitet.

Batteriet, som är större än en fotbollsplan, kommer att komma in i Guinness Rekordbok.

Batteriet som är tillverkat av återvinningsbar kadmium från batteritillverkaren Saft AB (i Oskarshamn) är säkert och kommer att återvinnas igen i slutet av dess 20-åriga livscykel.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 133 000 medarbetare.