ABB AB

ABB lanserar 6-axlig portalrobot

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:23 CET

Robotsortimentet utökat med en 6-axlig portalrobot för 150 kg, för applikationer inom materialhantering och maskinbetjäning.

ABB lanserar sin första robot som kombinerar fördelarna med en fleraxlig industrirobot och en 1-axlig portalrobot för att uppnå större flexibilitet och täcka ett större arbetsområde. IRB 6620LX är en 6-axlig robot bestående av en inverterad eller vägghängd 5-axlig robotarm som monteras på en linjär portalenhet. Nya IRB 6620LX erbjuder hög flexibilitet, en lastkapacitet på 150 kg och ett stort, skalbart arbetsområde. Roboten som är idealisk för maskinbetjäning och materialhantering har ett större användningsområde och är mer kostnadseffektiv än specialbyggda linjära system. IRB 6620LX är också väl lämpad för applikationer såsom montering av motorer, bågsvetsning och slipning.

Jämfört med en traditionell industrirobot har ABB bytt ut den första roterande axeln mot en 1-axlig linjär rörelse. IRB 6620LX har ett flexibelt, skalbart och stort arbetsområde, där linjärenheten kan förlängas upp till 33 meter i horisontell riktning och 4 meter i vertikal riktning.

Med denna utökade räckvidd kan roboten betjäna flera maskiner eller arbetsstationer utan att göra avkall på prestandan, vilket ger användaren hög produktivitet och högt maskinutnyttjande. För att öka utnyttjandegraden ytterligare kan robotens flexibilitet och arbetsområde även utnyttjas för fler processer utöver grundläggande materialhantering vid en arbetsstation, såsom kvalitetskontroll, gradning, paketering och limning. Den inneboende flexibiliteten gör också att roboten snabbt och enkelt kan ställas om för olika typer av applikationer och produkter, vilket bidrar till att höja produktiviteten i anläggningen ytterligare.

IRB 6620LX möjliggör också lägre investeringar och underhållskostnader, eftersom en robot kan räcka för att ersätta ett antal komplexa materialhanteringssystem. IRB 6620LX kan enkelt anpassas till befintlig produktions-layout eftersom den kräver begränsat golvutrymme och stödbenen kan placeras på olika sätt.

”IRB 6620LX är en robot med ett extremt stort arbetsområde och samma flexibilitet som vi normalt förknippar med standardrobotar”, säger Anders Nylander, global chef för ABB:s affärsenhet Robotics Products. ”Detta gör att vi kan bidra till att höja produktiviteten och energieffektiviteten ytterligare i våra kunders anläggningar.”

Besök www.abb.com/robotics för mer information.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer infomation, kontakta:

ABB Robotics
Mikael Svensson, Försäljningschef
Tel: 070-534 47 55
mikael.k.svensson@se.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021- 32 32 32
press@se.abb.com