ABB AB

ABB levererar direktdrifter till Saica Containerboard Mill i England

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:43 CET

Heltäckande drivsystemlösning ska spara energi- och driftkostnader i brukets nya pappersmaskin PM11

2010-11-26 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har säkrat ett avtal om leverans av direktverkande sektionsdrifter till pappers- och rullmaskinen i Saica Containerboards nya pappersmaskin PM11 i Manchester, England.

Saica är ett familjeägt företag och marknadsledande i södra Europa inom produktion av korrugerat papper. Företaget har en total årlig tillverkningskapacitet på mer än 2 miljoner ton och är fokuserat på kvalitet, hållbar utveckling, säkerhet och innovation. ABB:s leverans ska bidra till både effektiv drift och hög produktkvalitet vid Saicas nya tillverkning. Saica valde ABB för projektet efter en framgångsrik installation av samma teknik vid företagets pappersmaskin PM10.

ABB:s drivsystemlösning PMC800 för pappersmaskiner, sänker investeringskostnaderna genom att undanröja behovet av växellåda, pulsgivare, primärkoppling och växelsmörjning. ABB:s unika DTC-lösning (Direct Torque Control), kombinerat med styrsystemet AC800, möjliggör pulsgivarfri motorstyrning och drift i pappersmaskiner.

I tillägg till att behovet av extern växellåda försvinner ger ABB:s högeffektiva sektionsdriftslösning energibesparingar under systemets hela livscykel. Dess 16 installerade permanentmagnetmotorer är främst lokaliserade till torken som står för mindre än 20 procent av den totala driftenergin. Elförlusterna från en elektriskt driven torksektion är 17 procent lägre jämfört med ett konventionellt drivsystem, med beräknade energibesparingar under en 20-årsperiod på mer än 400 000 dollar. ABB:s lösning kräver mindre underhåll och minimerar driftstoppen samt minskar de initiala byggkostnaderna, vilket ger en lägre sammanlagd kostnad över systemets livslängd.

Den nya pappersmaskinen PM11 kommer att vara klar för att ta i drift i januari 2012.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 117 000 medarbetare.

För mer information:
ABB Process Automation:
Kent I Jansson Affärsenhetschef
Tel:  021 – 34 02 01
kent.i.jansson@se.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021- 32 32 32
press@se.abb.com