ABB AB

ABB levererar elektriska system till Stora Ensos nya anläggning för kraftgenerering i Polen

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 11:45 CET


Intelligent teknik ska förbättra anläggningens energieffektivitet

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, ska leverera elektriska system till Stora Ensos nya anläggning för kraftgenerering vid bruket i Ostroleka, Polen. Leveransen inkluderar nätanslutning till Polens elnät med hjälp av gasisolerade högspänningsställverk samt ett Smart Grid kraftdistributionssystem innehållande ABB:s spjutspetsteknik för skydd, övervakning och styrning av elkraftsystemet, Relion med IED teknik.

Leveransen omfattar också ABB:s senaste teknik för vattenkylda drivsystem med intelligenta frekvensomriktare och motorer. De största varvtalsreglerade motorerna driver kraftanläggningens stora rökgasfläkt och kraftförsörjer vattenpumpar och primära och sekundära fläktar. Varvtalsreglering av pumpar och fläktar gör det enklare att styra kraftanläggningen och förbättrar energieffektiviteten. Därmed uppnås energibesparingar och mindre miljöpåverkan.

ABB:s leverans omfattar projektledning, konstruktion, leverans av utrustning, montage och kabelanslutning till det lokala 110 kV nätet, igångkörning samt utbildning av personalen. Affärsenheten ABB Process Industry i Vaasa, Finland, har det globala ansvaret inom ABB för alla elektrifierings- och anläggningssystemprojekt till skogsindustrin och ansvarar även för detta projekt.

”Den nya kraftanläggningen stärker elproduktionen väsentligt i Ostroleka-området. Det innebär lägre kostnader för elektricitet och tillförlitligare eldistribution, vilket i sin tur säkerställer konkurrenskraftig papperstillverkning i framtiden,” säger Ari Saario, Project Director vid Stora Enso.

Den nya kraftanläggningen, som kommer att kunna använda olika typer av bränslen, kommer att förbättra Ostrolekas energieffektivitet och dess självförsörjning av elkraft, vilket därmed minskar koldioxidutsläppen.

”Vi är stolta över att våra energieffektiva produkter och vår starka projektledning hjälper till att minimera miljöpåverkan inom massa- och pappersindustrin”, säger Mikael Ingo, ansvarig för elektrifiering inom ABB Pulp & Paper.

Stora Ensos bruk Ostroleka tillverkar papper och förpackningar. Anläggningen omfattar ett massa- och pappersbruk, ett wellpappbruk, en konverteringsanläggning och ett bruk som gör papperssäckar. Den nya kraftanläggningen tas i drift under andra kvartalet 2010.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Process Automation:
Kent I Jansson
Affärsenhetschef, Pulp & Paper
Tel: 021 - 34 02 01
kent.i.jansson@se.abb.com

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021 - 32 32 32
press@se.abb.com