ABB AB

ABB och Capgemini tecknar avsiktsförklaring

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2004 10:01 CEST

I dag meddelas att nästa steg i avyttringen av ABB:s verksamhet Business Systems, som 2003 omsatte 346 miljoner kronor och hade 300 anställda, är klart. En avsikts-förklaring har tecknats med Capgemini, en av världens största leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcing-tjänster. I oktober 2003 annonserades avyttringen av Business Systems och efter en omfattande utvärdering har ABB valt att slut-förhandla med Capgemini, som kommer att säkerställa fortsatt utveckling av både medarbetare och IS-stöd till ABB.


Capgemini Sverige AB har för avsikt att genom en outsourcingaffär ta över enheten Business Systems från ABB i syfte att växa och att fortsätta utveckla tjänsterna gentemot ABB.
Målsättningen är att teckna avtal före utgången av andra kvartalet. Avtalet kommer att omfatta leverans av IS-tjänster i form av utveckling, förvaltning och support av IS-applikationer.

”Denna förändring av verksamheten ligger i linje med ABB:s fokusering på kraft och automation. Vi har tidigare lagt ut IS-infrastrukturen på extern leverantör”, säger Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige. ”Detta är nu steg två för att säkerställa en fortsatt effektiv utveckling av IS-stödet. Sammantaget kommer avtalet att ge bästa helhetslösningen för ABB och de anställda inom Business Systems”.

”Business Systems passar fantastiskt väl med Capgeminis verksamhet. Vi har en stark ambition i Norden att växa inom outsourcing och får nu ett välbehövligt tillskott av kompetenta medarbetare”, säger Henrik Sund, ansvarig för outsourcing i Norden på Capgemini. ”Business Systems starka ERP-lösningar mot industrisektorn kompletterar vår SAP-verksamhet och gör Capgemini störst inom SAP i Norden med nära 250 SAP-konsulter. ”Dessutom får vi ett starkare erbjudande inom till exempel moderna portallösningar och dokumenthantering”, fortsätter Henrik Sund.

Om Business Systems
Business Systems är idag leverantör av IS-tjänster – allt från projekt till vidareutveckling och underhåll. Leverans-åtagandet omfattar hela livscykeln för IS-baserade lösningar. Enheten består idag av cirka 300 medarbetare, varav cirka 180 finns i Västerås, 40 i Huskvarna och 40 i Växjö. Övriga orter är Ludvika, Klippan, Norrköping och Malmö. Medarbetarna kommer att följa med till den nya ägaren och finnas kvar på sina nuvarande orter.

Om Capgemini
Capgemini är en av världens största leverantörer av konsult-, teknik- och outsourcingtjänster. Efter snart 40 år i branschen vet vi att det är sättet att samarbeta som skiljer framgång från misslyckande. Genom vår särskiljande samarbetsmetod hjälper vi våra kunder att nå mätbara resultat. Vi kallar det Collaborative Business Experience. Vi har 55 000 anställda över hela världen, varav cirka 1 500 i Sverige, och 2003 omsatte vi 5,8 miljarder euro. Aktien är noterad på Parisbörsen.

Om ABB
ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare runt om i världen.


För mer information:
ABB
Per-Lennart Berg
Presschef
Tel: 021 - 32 32 32
press@se.abb.com


Capgemini
Malou Sjörin
Informationschef
Mobil: 0709-24 59 88
malou.sjorin@capgemini.com