ABB AB

ABB redovisar starka resultat första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 08:52 CEST

Gynnsamma marknader bidrar till fortsatt organisk order- och intäktstillväxt EBIT upp 30 procent till 509 miljoner dollar, EBIT-marginalen 9,4 procent

Nettovinsten 204 miljoner dollar trots effekt från asbestaktier på 89 miljoner dollar Kassaflödet från rörelsen förbättrat med 249 miljoner dollar

2006-04-27 – ABB rapporterade idag en 30-procentig ökning av resultat före räntenetto och skatter (EBIT) och en stark intäktstillväxt för de tre första månaderna 2006 jämfört med samma period förra året.

Nettovinsten ökade något till 204 miljoner dollar från 199 miljoner dollar för samma kvartal 2005, trots en kostnad i avvecklade verksamheter på 89 miljoner dollar avseende marknadsvärderingen av ABB-aktier avsatta för täckande av asbestskulder.

”Vi har presterat en mycket bra start på 2006”, säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. ”Vi levererade stark lönsam tillväxt under första kvartalet tack vare våra ledande positioner på snabbt växande marknader och vårt skarpa fokus på förbättrat rörelseresultat. Den redovisningsmässiga marknadsvärderingen av asbestaktierna dämpade den i övrigt stabila tillväxten av nettovinsten.”Nyckeltal första kvartalet 2006

Jan-mar 06

Jan-mar 051

Förändring

Miljoner dollar där annat ej anges


USD
Lok valutor

Orderingång
7 090
6 166
15%
21%

Intäkter
5 420
5 060
7%
13%

EBIT
509
391
30%


EBIT-marginal (%)
9,4%
7,7%Nettovinst
204
199Nettomarginal (%)
3,8%
3,9%Grundläggande vinst per aktie och vid full konvertering ($)
0,10
0,10Kassaflöde från rörelsen
-39
-2101Justerat för att avspegla omklassificering av verksamheter till avvecklade verksamheter.För mer information:
Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland