ABB AB

ABB:s aktieägare återväljer styrelsen

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2004 13:32 CEST

På ABB-koncernens bolagsstämma idag godkände ABB:s aktieägare omval av styrelsen för ytterligare en mandatperiod på ett år.

Aktieägarna röstade med överväldigande majoritet till förmån för återval av styrelsen, som består av åtta medlemmar från sex länder. Styrelsen meddelade innan bolagsstämman att om den omväljs skulle den åter utnämna Jürgen Dormann som ordförande och Jacob Wallenberg som samordnande ledamot (Lead Director).

Vid stämman upprepade Dormann ABB:s utsikt för 2004 och de tidigare kommunicerade finansiella målen för 2005.

Aktieägarna godkände också med överväldigande majoritet övriga ärenden på agendan, inklusive årsredovisning, koncernbokslut och årsbokslut för 2003.

Totalt var 1 087 aktieägare närvarande på bolagsstämman, som representerade 49 procent av det totala aktiekapitalet som var berättigade att rösta.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i mer än 100 länder och har ungefär 113 000 medarbetare runt om i världen.

För mer information:

Media Relations: Investor Relations:
ABB Corporate Communications, Zurich Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt Sweden: Tel. +46 21 325 719
Tel: +41 43 317 6568 USA: Tel. +1 203 750 7743
Fax: +46 43 317 7958 investor.relations@ch.abb.com
media.relations@ch.abb.com