ABB AB

ABB:s aktieägare godkänner förändringar av bolagsordningen - Bolagsstämman väljer två nya styrelsemedlemmar

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2003 17:30 CEST

Vid ABB:s bolagsstämma idag godkände aktieägarna en förändring av bolagsordningen för att tillåta återställandet av auktoriserat aktiekapital och en utökning av sitt villkorade aktiekapital.

Ändringarna i bolagsordningen inkluderar skapandet av 250 miljoner CHF i auktoriserat aktiekapital vilket ersätter de 100 miljoner CHF som löpte ut i juni 2001. Det ger styrelsen rätten att ge ut upp till 100 miljoner nya ABB-aktier, av vilka cirka 30 miljoner är reserverade för att användas till förlikningskonkurs för att omstrukturera ABB:s dotterbolag Combustion Engineering Inc.

Ändringen ger också styrelsen möjlighet att öka ABB:s villkorade aktiekapitalet från nuvarande 200 miljoner CHF till 750 miljoner CHF, vilket möjliggör utgivning av 300 miljoner nya ABB-aktier.

Bolagsstämman valde två nya styrelsemedlemmar, Louis R. Hughes och Michael Treschow. Omvalda till styrelsen blev Jürgen Dormann, ABB:s styrelseordförande och koncernchef, Roger Agnelli, Hans Ulrich Märki, Michel de Rosen, Bernd W. Voss och Jacob Wallenberg.

Totalt deltog 1193 aktieägare i bolagsstämman vilket representerade 41.9 procent av det totala röstberättigade aktiekapitalet.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.


För mer information kontakta:

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel: +46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
Investor.relations@ch.abb.com

Media Relations:

ABB Corporate Communications,Zurich
Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6492
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com