ABB AB

ABB:s nettovinst 2006 upp 89 procent till 1,4 miljarder dollar

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 08:45 CET

Resultat före räntenetto och skatter 2006 ökar 45 procent till 2,6 miljarder dollar
EBIT-marginalen för helåret ökar till 10,6 procent
Starkt fjärde kvartal lyfter orderingången 22 procent och intäkterna 11 procent
Kassaflödet från rörelsen 2006 fördubblat till 2 miljarder dollar
Styrelsen kommer att föreslå en utdelning med CHF 0,24 per aktie
2007-02-15 – ABB:s nettovinst steg 89 procent till 1 390 miljoner dollar 2006 till följd av stark efterfrågan på teknik för att öka nättillförlitlighet, industriell produktivitet och energieffektivitet.

Intäkterna 2006 nådde 24 412 miljoner dollar, en ökning med 11 procent (10 procent i lokala valutor) från 2005, medan orderingången var 22 procent högre (22 procent i lokala valutor) och uppgick till 28 401 miljoner dollar. Orderstocken var 16 953 miljoner dollar vid slutet av 2006, upp 5 miljarder dollar eller 42 procent (33 procent i lokala valutor) jämfört med föregående år.

Ökande intäkter, högre kapacitetsutnyttjande och ytterligare kostnadsminskningar bidrog alla till att resultat före räntenetto och skatter (EBIT) ökade med 45 procent till rekordhöga 2 586 miljoner dollar 2006. EBIT-marginalen, eller EBIT i procent av intäkterna, ökade till 10,6 procent från 8,1 procent 2005.

”Vi har den rätta tekniken och marknadspositionerna för att dra fördel av den växande globala efterfrågan på tillförlitlig kraft och högre industriell effektivitet”, säger Fred Kindle, vd och koncernchef för ABB. ”Vår orderstock har växt betydligt och bättre genomförande i verksamheten gör att vi kan fånga upp mer av denna tillväxt på sista raden. Vi går in i 2007 i en stark ställning.”

Under fjärde kvartalet, som avslutades 31 december 2006, steg orderingången 36 procent (30 procent i lokala valutor) medan intäkterna steg 21 procent (16 procent i lokala valutor) jämfört med samma kvartal 2005. EBIT fjärde kvartalet ökade 43 procent till 744 miljoner dollar, vilket gav en EBIT-marginal på 10,4 procent. Nettovinsten för kvartalet var 422 miljoner dollar, upp 90 procent från samma period för ett år sedan.

Rapporten finns på http://www.waymaker.net/bitonline/2007/02/15/20070215BIT20060/wkr0010.pdfFör mer information:
Media Relations:
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
(Zurich, Switzerland)
Tel: +41 43 317 6568
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 7111
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

ABB Ltd
Affolternstrasse 44
CH-8050 Zurich, Switzerland