ABB AB

ABB säljer återförsäkringsverksamhet för 425 MUSD

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 08:40 CET

Fortsätter att fokusera på kraft- och automationsverksamheterna

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att företaget har träffat en överenskommelse om att sälja sin återförsäkringsverksamhet (Sirius) till White Mountains, det Bermuda-baserade holdingförsäkringsbolaget, för ett kontantpris på 3 220 miljoner svenska kronor (omkring 425 MUSD enligt växelkursen den 1 december).

"Avyttringen är en del av vår strategi att fokusera på våra kärnverksamheter kraft och automation och att sälja tillgångar i icke-kärnverksamheter när vi kan skapa maximalt värde för företaget", säger Peter Voser, ABB:s ekonomi- och finanschef. "Med dess storlek och geografiska vidd tycker vi att White Mountains är den rätta partnern att ytterligare utveckla vår mycket framgångsrika återförsäkringsverksamhet".

ABB meddelade att avyttringen representerar en fullständig sorti från återförsäkringsverksamheten. Uppgörelsen förväntas vara avslutad under det andra kvartalet 2004 förutsatt att myndigheterna ger sitt godkännande. ABB:s återförsäkringsverksamhet var en del av ABB:s förra division Financial Services, som till största delen har sålts ut under de senaste året.

Siriusverksamheten har omkring 200 medarbetare på det Sverige-baserade Sirius International, Sirius America och Scandinavian Re. Vid slutet av september 2003 rapporterade verksamheten intäkter på 572 MUSD och vinst före räntenetto och skatter (ebit) på 99 MUSD.

ABB kommer att rapportera en realisationsförlust på försäljningen på omkring 150 MUSD. Förlusten innefattar ett avdrag på nettotillgångsvärdet på verksamheten (omkring 45 MUSD), goodwill-avskrivningar (omkring 75 MUSD) och transaktionskostnader (omkring 25 MUSD). Den totala förlusten kommer att bokföras i avvecklade verksamheter och det operativa resultatet av återförsäkrings-verksamheten kommer att flyttas från icke-kärnverksamheter till avvecklade verksamheter för det fjärde kvartalet och helårsresultatet 2003.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information:
Mediakontakter:
ABB Corporate Communications, Zürich
Thomas Schmidt, Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations:
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel. +46 21 325 719
USA: Tel. +1 203 750 7743
investor.relations@ch.abb.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA OR HONG KONG