ABB AB

ABB säljer andel i Svensk Exportkredit till staten

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2003 15:35 CEST

ABB, den ledande kraft- och automationskoncernen, meddelade idag att företaget har träffat en överenskommelse om att sälja hela sin andel på 35 procent av aktierna i AB Svensk Exportkredit (SEK) till svenska staten för en total kontant ersättning på 1 240 MSEK.

Avyttringen är ett led i ABB:s strategi att fokusera på kärnverksamheten kraft- och automationsteknik samt att stärka balansräkningen. Den kontanta ersättningen ska betalas genom en utdelning från Svensk Exportkredit och ska användas för att minska ABB:s skuldsättning.

Transaktionen planeras att slutföras innan slutet av juni 2003 och förutsätter finansiering av Svensk Exportkredit på kapitalmarknaderna och godkännande av riksdagen. När transaktionen väl slutförts kommer svenska staten att äga alla aktier i Svensk Exportkredit.

"Vi är nöjda med att ha hittat denna lösning tillsammans med svenska staten som ger Svensk Exportkredit en tydlig och stark ägarstruktur för att fortsätta sin framgångsrika verksamhet", säger Peter Voser, ABB:s ekonomi- och finanschef.

Ägarandelen i SEK var en del av ABB:s affärsområde Structured Finance, som till större delen har avyttrats genom en serie transaktioner sedan 2002.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta

Media Relations:
ABB Corporate Communications,Zurich
Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6512
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel: +46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
Investor.relations@ch.abb.com