ABB AB

ABB säljer Building Systems i Norden för 233 MUSD

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2003 08:37 CEST

Avyttringsstrategin går enligt plan företaget fokuserar på kärnverksamheterna

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att det har tecknat avtal om att sälja verksamheten Building Systems i Sverige, Norge, Danmark, Finland (inklusive Ryssland och Baltikum) till YIT Corporation i Helsingfors, Finland för omkring 233 MUSD (203 miljoner Euro).

Den kontanta ersättningen när affären avslutas kommer att justeras för nettorörelsekapitalet och beräknas hamna på omkring 170 MUSD. Försäljningen måste godkännas av konkurrensmyndigheterna.

"Denna försäljning är ytterligare ett steg mot att nå våra avyttringsmål för 2003, och ger dessa verksamheter bättre möjligheter att växa," säger Peter Voser, ABB:s ekonomi- och finanschef.

Vinsten från försäljningen kommer att användas till att ytterligare minska ABB:s skuld och stärka dess balansräkning.

ABB Building Systems i Norden har cirka 9 000 medarbetare på mer än 100 orter. Verksamheten omsatte omkring 1,1 miljarder USD år 2002. ABB Building Systems i Sverige har cirka 3 000 medarbetare på cirka 80 orter.

Building Systems i Norden ingår i affärsområdet Building Systems som redovisades separat i årsredovisningen för 2002 under rubriken icke-kärnverksamhet.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 135 000 medarbetare.

För mer information kontakta
Media Relations:
ABB Corporate Communications,Zurich
Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6512
Fax: +41 43 317 6492
media.relations@ch.abb.com

Investor Relations
Switzerland: Tel. +41 43 317 3804
Sweden: Tel: +46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
Investor.relations@ch.abb.com