ABB AB

ABB satsar på Elfackmässan 2009

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 10:52 CEST

ABB satsar rejält på Elfack-mässan som hålls den 4-8 maj 2009 i Göteborg. ABB har i år återigen den största montern på drygt 570 kvadratmeter med samma placering som 2007, centralt i B-hallen.

Flera produkter och nyheter kommer att presenteras både från automations- och elkraftssidan. Bland annat kommer ABB att visa MNS iS, ett nytt system för tillståndsövervakning; ABB:s prisbelönta styrsystem 800xA, nu med elektrisk integration för mellan- och högspänning via IEC 61850; den nya motorn M4BP som är först i världen att klara IE3; en ny säkerhetsbrytare med modern design som ersätter den gamla BAS; en ny torr transformator av typen Resibloc med extremt låga förluster och mycket högre verkningsgrad; reläskydd och kontrollprodukter som uppfyller IEC 61850-standarden, inklusive GOOSE-meddelanden; det nya planeringssystemet DMS600 som utökar funktionaliteten i MicroSCADA; ett komplett ställverkskoncept som är godkänt enligt den nya ställverksnormen SS-EN 62271-200; ABB:s integrerade apparatmodul för 72kV som är ett bra alternativ för vindkraftsanläggningar; den nya underhållstjänsten System 800xA Health Check; kabeltillbehör och en förstärkt portfölj mot installatörer genom förvärvet av Ensto Busch-Jaeger. Några av nyheterna i det sortimentet är Pure Ädelstål och strömbrytarprogrammet Axcent.

Ökad produktivitet och energieffektivitet

På Elfack 2009 visar vi det senaste inom våra områden för energibranschen. I vår monter B04:22, som har temat "Styr mot en effektivare elanvändning", hittar du erbjudanden från alla delar av ABB och möter våra medarbetare i samtal om nya infallsvinklar och idéer som kan leda till ökad produktivitet och effektivitet i din verksamhet.

ABB i framkant

I vår monter får du också en försmak av hur framtidens Sverige kan se ut, en hållbar värld där vi skyddar miljön utan att tappa ekonomisk tillväxt. Ett Sverige där vägarna domineras av elbilar och där vi bara använder el från förnybara och klimatneutrala källor. Vi visar dig bland annat hur ABB:s teknik och kunnande bidrar inom områden som solenergi och vindkraft, och hur vi medverkar till att du ska kunna tanka morgondagens elbilar. Laddstolpar för elbilar och plug in-hybrider kommer att bli en naturlig, integrerad del i det så kallade Smarta Elnätet; en påtaglig och fysisk produkt i vår vardag, när vi i framtiden kommer att kunna påverka vår egen energianvändning i realtid. ABB:s laddstolpe som visas på mässan är robust, personsäker och har en stilren design. Redan i dagens konstruktion finns möjligheter för olika kommunikationslösningar, men vi kommer förstås att fortsätta att kontinuerligt utveckla laddstolpen för att på bästa sätt möta marknadens behov inför den nya infrastruktur som kommer att byggas upp när det smarta elnätet blir verklighet.

En annan het nyhet på mässan är ABB:s nya processmotor M4BP som är först på marknaden med att möta EU:s nya hårda energibesparingskrav. M4BP har upp till 5 procent bättre verkningsgrad än installerade motorer inom svensk industri idag, vilket innebär att förlusterna i motorn reduceras med upp till 50 procent. För att illustrera detta kan man säga att om samtliga installerade elmotorer i Sverige byts ut mot M4BP, skulle det ge en reducering av CO2-utsläppen motsvarande 370 000 bilar. Motorn möjliggör ett genombrott för svensk industri när det gäller såväl miljömedvetenhet som sänkta driftskostnader.

Spännande seminarier om energiomställning, energieffektivitet och smartare elnät

På mässans temadag för miljö och energi den 5 maj talar ABB Sveriges vd Sten Jakobsson om hur förutsättningarna för en framgångsrik energiomställning skapas. Ämnet är den energiomställning hela världen har framför sig, med nya krav på högre användning av el från förnybara och klimatneutrala energikällor och energieffektiviserande åtgärder. Energiomställningen kräver insatser på många områden och genom hela kedjan från energiförsörjning till energianvändning. Förnyelsebar energi ska integreras i våra nät och vi behöver produkter och system som är energieffektiva. ABB har varit med och byggt upp den långt framskjutna position som Sverige har i dessa frågor.

Samma dag talar Karl Elfstadius, ABB, om system och komponenter för smarta elnät, smart grids. Ämnet ger en inblick i framtidens smarta elnät och de nya krav som det ställer på tekniken. Smarta Elnät omfattar hela kedjan från produktion till konsumtion och är lösningen för att hantera ökad kraftgenerering från förnybara och klimatneutrala källor, exempelvis vindkraft. Smarta Elnät är en vidareutveckling av dagens elnät som på det mest intelligenta och ekonomiska sättet möter kraven som ställs på en hållbar energiförsörjning. Såväl transmission som distribution hanteras och lasten tas med som en viktig del i samspelet med ny energiproduktion. Smarta Elnät hanterar även en kraftig ökning av elfordon och infrastrukturen runt dessa.

Onsdagen den 6 maj och torsdagen den 7 maj kl 12.30 bjuder ABB i egen regi in till lunchseminarium om den senaste tekniken inom tillståndsbaserat underhåll. Onödiga avbrott är kostsamma, men MNS iS Condition Monitoring system ger en hundraprocentig överblick över händelser och underhållsbehov för samtliga motorer och startkopplare i en anläggning. Eventuella åtgärdsbehov klassas efter angelägenhetsgrad och prioriteras automatiskt. Seminarierna hålls på Göteborg Convention Centre, Hotel Gothia Towers, lokal R24

ABB kommer också att bjuda på intressanta lunchseminarier inom kraftservice under mässdagarna. Tisdagen den 5 maj talar Mats Dahlund, ABB Sverige Kraftservice, kring ämnet Transformatorservice, med fokus på oljeunderhåll. Onsdag den 6 maj berättar Tommy Lundgren, ABB Sverige Kraftservice, om mellanspänningsservice och varför och hur man genomför en livscykelanalys av en mellanspänningsanläggning. Torsdag den 7 maj talar Erik Backström, ABB Sverige Kraftservice, om Högspänningsservice och hur man kan bibehålla och öka produktivitet och tillgänglighet genom att vårda en befintlig installerad bas av högspänningsbrytare.

ABB visar upp sig som arbetsgivare på Elfack

Under rekryteringsdagen den 4 maj kommer ABB satsa på att marknadsföra sig som arbetsgivare och visa vilka kompetenser ABB har behov av i framtiden. Bland annat deltar Anders Nordström, ansvarig för energi- och klimatfrågor på ABBs internationella koncernstab för hållbar utveckling, under Elfacks rekryteringsdag med seminariet "Energieffektivitet - om smartare teknik och energiutnyttjande". Seminariet visar på de utmanande arbetsuppgifter som möter framtidens ingenjörer i jakten på lösningar för att övervinna klimathotet. Ökad energianvändning i utvecklingsländer som Kina och Indien lyfter människor ur fattigdom men bidrar också till stigande koldioxidutsläpp som hotar vårt klimat. Smartare teknik och en omställning av energisystemet är stor del av lösningen på klimatfrågan. ABB har många produkter och lösningar som sparar energi och hjälper våra kunder använda sina resurser mer effektivt. Inom vår forskning och utveckling tar vi fram de lösningar framtiden kräver. Samtidigt som vi hjälper våra kunder spara energi, jagar vi energibesparingar i våra egna fabriker runt om i världen. Anders berättar om hur det är att vara med och utforma morgondagens energilösningar.

ABB samarbetar också med Chalmers i syfte att få fler ungdomar att utbilda sig till ingenjörer. Bland annat kommer gymnasieungdomar att under måndagskvällen bjudas in till ABB:s monter där det bjuds på mat och mingel med studenter från Chalmers och medarbetare från ABB.

ABB finns självklart även på plats för att möta studenter och potentiella medarbetare under resterande dagar av mässan. Elfack är ett ypperligt tillfälle att lära mer om hur det är att jobba med spännande teknik i framkant för en effektivare energianvändning och en hållbar utveckling.

ABB med på Elfack Design Award

ABB deltar i Elfack Design Award med bidraget Busch-priOn. Bidraget kommer att ställas ut i tävlingsmontern under Elfack 2009 och bedömas av mässbesökarna. Besökarna röstar på den produkt som de tycker har bäst design och flest röster vinner. Busch-priOn är en del i system för fastighetsautomation, eller intelligenta hus. Det är en helt ny KNX-sensor som med fingerspetskänsla ger en enkel kontroll över ett stort antal funktioner för komfort och/eller trygghet. Det är vad vi i dagligt tal kallar "tryckknapp" eller "strömbrytare".

Styr mot en effektivare elanvändning!

För ABB handlar effektivare elanvändning om att leverera elkraft på ett miljömässigt hållbart sätt utan förluster samtidigt som vi möjliggör en effektiv användning genom energisnål teknik. För dig handlar det om att utmana omgivningen i vår tävling i att styra runt Sverige så effektivt som möjligt med våra radiostyrda elbilar.

Centralt i montern kommer det också att finnas ett kundcenter som är tänkt att fungera som en mötesplats för kunder. Här kommer det att finnas en informationsdisk med välinformerade ABB-medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

Kontaktperson
ABB AB
Communication Center
Anna Westman, Projektledare, ABB på Elfack
021-32 50 14
anna.westman@se.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com