ABB AB

ABB stärker driftsäkerheten för USA:s kraftleveranser

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2003 11:30 CET

Högteknologiskt kraftöverföringssystem länkar ihop de östra och västra kraftnäten

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, meddelade idag att man framgångsrikt har tagit i drift ett kraftledningssystem för högspänd likström (HVDC) som sammanbinder de östra och västra kraftnäten i USA. Back-to-back-systemet förväntas öka driftsäkerheten i näten.

HVDC-systemet, kallat "Rapid City Tie" därför att det passerar helt nära Rapid City i South Dakota, transporterar 200 MW kraft. ABB slutförde 50 MUSD-kontraktet på bara 19 månader – sex månader snabbare än industristandard.

"Det nya kraftöverföringssystemet kommer att öka driftsäkerheten väsentligt i USA:s nät", säger Peter Smits, chef för divisionen Power Technology. "Sammanlänkningar som Rapid City Tie minskar risken för strömavbrott då det medger ett kontrollerat kraftflöde mellan annars oberoende kraftnät".

HVDC-systemet levererar spännings- och frekvenssupport i händelse av störning i något av näten. ABB konstruerade, tillverkade och installerade HVDC-systemet som en del av det samägda projektet mellan Basin Electric Power Cooperative i North Dakota och Black Hills Power i South Dakota.

Näten för högspänd växelström (AC) i östra och västra USA sköts inte synkroniserat och behöver ett tekniskt gränssnitt för att sammanbinda dem. HVDC-tekniken tar AC från ett nät, omvandlar den till likström och återomvandlar den sedan till AC för det andra nätet.

ABB var först med HVDC-överföringstekniken för att sammanbinda kraftnät.

HVDC-tekniken utvecklades av ABB Sverige och den första kommersiella överföringen var mellan svenska fastlandet och Gotland och togs i drift den 7 mars 1954. Projektet leddes från Power System i Ludvika, som är världsledande inom HVDC-tekniken.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Aktieägarkontakter
Schweiz: Tel. +41 43 317 3804
Sverige: Tel: +46 21 325 719
USA: Tel +1 203 750 7743
Investor.relations@ch.abb.com

Mediakontakter
ABB Corporate Communications Zurich
Wolfram Eberhardt
Tel: +41 43 317 6512
media.relations@ch.abb.com