ABB AB

ABB Sverige 2010 – orderingången tar fart

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 11:30 CET

Bra orderingång på automationssidan, investeringar i kraftinfrastruktur börjar komma igång. ABB:s omfattande utbud av kraftteknik, styrsystem och energieffektiva produkter ger goda möjligheter att ta en ledande roll i att utveckla det hållbara samhället

2011-02-17 – ABB Sverige redovisade en orderingång på 32,5 miljarder kronor för 2010. Det är en ökning med 7 procent jämfört med 2009. Automationsdivisionerna, som har verksamhet som ligger tidigt i konjunkturcykeln, hade en mycket bra orderingång under året. Däremot hade kraftdivisionerna en lägre orderingång på grund av att investeringar i stora infrastrukturprojekt glider framåt i tiden. Vid jämförelse med föregående år får man beakta att kraftdivisionerna hade en extremt hög orderingång 2009.

Intäkterna minskade med 5 procent och uppgick till 26,9 miljarder kronor och resultatet låg på en betydligt lägre nivå än 2009. Den lägre resultatnivån beror på en engångskostnad relaterad till kabelverksamheten. Antalet anställda ligger på samma nivå som föregående år med 8700 medarbetare på omkring 30 orter i Sverige. ABB Sverige fortsätter att rekrytera inom vissa tillväxtområden.

”På automationssidan tog orderingången fart under 2010 efter nedgången under lågkonjunkturen 2008-2009 ”, säger Sten Jakobsson, vd för ABB Sverige. ”Det är försäljningen av produkter som robotar, generatorer och lågspänningsprodukter som haft den kraftigaste uppgången.”

Klimatfrågan driver på intresset för användning av förnybar energi, som till exempel vind och sol. För att tillmötesgå den ökande efterfrågan på el krävs ett elsystem som kan hantera dessa utmaningar på ett hållbart, tillförlitligt och lönsamt sätt.

Under andra halvåret märktes en ökning av antalet avgjorda kraftinfrastrukturprojekt och ABB fick ett antal projekt på kraftöverföringslänkar i Norra Europa.

”I takt med att återhämtningen även når de verksamheter som ligger sent i konjunkturcykeln kommer orderingången att ta ytterligare fart,” säger Sten Jakobsson.” Våra två Smart Grid-projekt, Norra Djurgårdsstaden och Smart Grid Gotland, går vidare enligt plan och innebär spännande möjligheter för det hållbara samhället.”

Viktiga händelser under 2010

Kraftdivisionerna

Under andra halvåret märktes en ljusning på marknaden för stora infrastrukturprojekt och flera stora HVDC-projekt bokades inom division Power Systems. HVDC-tekniken gör det möjligt att på ett effektivt sätt överföra elkraft på långa avstånd och flera av projekten innebär sammankoppling av vindkraftparker till havs med elnätet på land.

Svensk försäljning har tagit hem den hittills största ordern på 400kV-markkabel i Sverige. Det är Svenska Kraftnät som är beställare av en högspänningskabel i en ny kabeltunnel mellan Skanstull och Örby, den så kallade Årstatunneln. Beställningen, som har ett ordervärde på cirka 55 miljoner kronor, innebär att ABB tar ännu en stor kabelorder till projektet Stockholms Ström.

ABB tog i augusti hem en order värd cirka 100 miljoner kronor från RWE Innogy GmbH för leverans av 33 kV kraftkabel till vindkraftparken Nordsee Ost. Kabeln ska koppla samman 48 vindturbiner och den havsbaserade transformatorstationen i Nordsjön, 33 kilometer nordost om Helgoland utanför Tysklands kust.

I juli passerades en betydande milstolpe när kraftprojektet Xiangjiaba-Shanghai, världens första UHVDC-länk (överföring av ultrahögspänd likström) togs i kommersiell drift. ABB har varit huvudteknikleverantör till SGCC (State Grid Corporation of China) i projektet som genomfördes på 30 månader, ett år före tidplan.

Power Systems tog under tredje kvartalet hem en order värd cirka 700 miljoner dollar från den tyska nätoperatören Transpower på leverans av en 800 MW kraftlänk som ska ansluta flera havsbaserade vindkraftparker, i det så kallade DolWin1-klustret i Nordsjön, till det tyska elnätet på land.

Ytterligare en order på en kraftlänk till en havsbaserad vindkraftpark togs hem under fjärde kvartalet. Kraftlänken är en del av utbyggnaden av vindkraftparken Thornton Bank utanför Belgiens kust. Ordern är värd 125 miljoner dollar och vindkraftparken planeras att tas i drift 2013.

I fjärde kvartalet fick ABB en order på en kraftöverföringslänk mellan Baltikum och Sverige, Nordbalt. Ordern är värd 580 miljoner dollar och den största ordern ABB fått under de senaste 20 åren från hemmamarknaden. HVDC Light och modern kabelteknik kommer att göra det möjligt att köpa och sälja el mellan länder och gynnar också användningen av förnybara energikällor.

När det gäller kraftprodukter inom division Power Products har orderingången påverkats negativt av att infrastrukturprojekten skjutits framåt i tiden.  Några intressanta order under året är krafttransformatorer till Nordbalt-projektet i Litauen samt till det tyska HVDC-projektet DolWin.

Inom området högspänningsapparater togs ett antal större order hem. Till dessa kan räknas en order till Italien med ramavtal för högspänningsbrytare, 300 strömtransformatorer till Kanada, samt ett antal stora genomföringar till Tibet i Kina.

I Ludvika, som är ABB:s kraftcentrum, har ett antal investeringar gjorts för att ytterligare öka effektiviteten och kvaliteten i tillverkningen. En ny produktionslinje för avledare invigdes i september 2010 och en ny torkningspanna har installerats i transformatorfabriken. Högeffektlaboratoriet i Ludvika har uppgraderats för att höja provningskapaciteten från 660 kV till 880 kV. Provkapacitet för ultrahöga spänningar är en förutsättning för utveckling av högspänningsprodukter på höga spänningsnivåer.

Automationsdivisionerna

Under 2010 har den verksamhet som ligger tidigt i konjunkturcykeln tydligt återhämtat sig från den nedgång som präglade 2009. Hit hör stora delar av divisionen Discrete Automation and Motion, vars orderingång under året ökade med cirka 30 procent jämfört med samma period 2009.

Robotenheten hade en orderingångsökning över divisionens genomsnitt mycket tack vare order inom ramen för det avtal med BMW som tecknades under 2008 samt en bra orderingångstakt från övrig bilindustri. För att stärka konkurrenskraften har robotenheten satsat på att ta fram nya kostnads- och energieffektiva produkter och har under de senaste åren haft en ökad orderingång från det växande segmentet ”generell industri”, ett segment som starkt bidrar till försäljningsutvecklingen även under 2010.

Även divisionen Low Voltage Products har utvecklats starkt under året både på svensk marknad och framförallt på exportmarknaden. Det som driver tillväxten på exportmarknaderna är stark efterfrågan på produkter till styrning av förnyelsebar energi som vindkraft och solkraft. En generell återhämtning av marknaden för OEM och maskinbyggare i Europa, Nordamerika och Mellanöstern har bidragit. På den svenska marknaden har tillväxten via grossister och installatörer till både industriella, kommersiella och privata fastigheter varit stark. En anledning till detta är ett komplettare erbjudande i och med förvärvet av ABB Busch Jaeger från Ensto 2009.

Under året slutfördes också förvärvet av Jokab Safety, som är marknadsledare i Sverige för lösningar som skapar säkra arbetsplatser. I tillägg till den svenska marknaden har Jokab Safety export till cirka 20 länder med starka positioner i Tyskland, Danmark och USA.

Även divisionen Process Automation ökade beställningsingången jämfört med föregående års nivå. Ökningen förklaras främst av att automationssystemet 800xA varit framgångsrikt på marknaden även under 2010. Konjunkturläget har överlag stabiliserats under andra halvåret men med fortsatt osäkerhet inom järn- och stålsektorn, vilket medfört att investeringsbeslut skjutits upp på marknaden. Bland de större projekten kan nämnas ett antal order på bland annat hamnkranar till Pusan i Korea, gruvspel till Menkeqing och Hulusu i Kina samt ett antal stora beställningar på gruvautomation till LKAB i Sverige.

Under året har en ny version av automationssystemet 800xA lanserats. Den nya versionen innehåller en rad nyheter som effektivare ingenjörsverktyg, nya operatörsfunktioner samt marknadens kraftfullaste controller. Även utökade möjligheter att integrera hela anläggningen i ett system ingår. Undersökningar från J.P Morgan och ARC har samstämmigt utnämnt ABB till världens ledande leverantör av avancerade styrsystem, så kallade Distributed Control Systems (DCS).

Fakta om ABB Sverige

I Sverige har ABB cirka 8700 medarbetare och finns på mer än 30 orter. Svenska ABB är ledande leverantör av produkter och system för kraftöverföring samt process- och industriautomation. Stora verksamhetsorter är Västerås med cirka 4100 medarbetare och Ludvika med cirka 2600 medarbetare.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com