ABB AB

ABB tar hem kraftorder i Bahrain värd 170 miljoner dollar

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 11:17 CEST


Transformatorstationer ska öka överföringskapaciteten och stärka elnätet

2009-07-02 -- ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd 170 miljoner dollar från Electricity and Water Authority (EWA) i Bahrain, avseende transformatorstationer som ska hjälpa till att tillgodose den ökande efterfrågan på elektricitet och stödja ekonomisk utveckling. Ordern bokfördes under andra kvartalet 2009.

ABB ska konstruera, leverera, installera och driftsätta 11 nya GIS (gasisolerade ställverk) samt bygga ut fyra befintliga transformatorstationer till slutet av 2011.

ABB ska leverera gasisolerade högspänningsställverk, mellanspänningsställverk och kablar samt automationsutrustning som till fullo uppfyller den internationella standarden IEC 61850 för kommunikation och datahantering och som ska säkerställa att ett stort antal delar av den elektroniska utrustningen i stationerna kan interagera.

"ABB:s transformatorstationer ska bidra till att stärka tillförlitligheten och effektiviteten i kraftleveranserna i regionen och i elnätet som helhet", säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. "Vår teknik och projekterfarenhet kommer att spela en viktig roll."

ABB har genomfört tre liknande projekt för EWA som är Bahrains ledande kraft- och vattenbolag. Transformatorstationer utgör nyckelteknik i överförings- och distributionsnät, som omvandlar spänningsnivåer och distribuerar elektricitet. GIS är kompakta och idealiska för platser med begränsat utrymme.

Mer än 10 000 transformatorstationer från ABB finns i drift världen över med spänningsnivåer på upp till 800 kV. ABB är ett världsledande företag inom gasisolerade ställverk och företaget har lanserat ett antal nya tekniker på området, såsom synkroniskt styrd koppling och tillståndsövervakning i realtid.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i runt 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information:
Media Relations:
ABB Corporate Communications
Wolfram Eberhardt, Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com