ABB AB

ABB tar hem kraftorder värd 34 miljoner dollar i Saudiarabien

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2009 11:34 CEST


Uppgraderade transformatorstationer möter ett växande behov och ökar kvaliteten i kraftnätet.

2009-07-08 - ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd 34 miljoner dollar från, Saudi Electricity Company (SEC) för att uppgradera och utöka 20 transformatorstationer som kommer att stärka kraftnätet i landets västra provinser. Ordern bokades i det andra kvartalet.

En av nyckelfaktorerna är faskompensering som höjer kapacitet och effektivitet i kraftnätet. Detta möjliggör för Saudi Electricity Company (SEC), Saudiarabiens nationella transmissionsbolag, att möta det växande behovet av elektricitet och förbättra kvaliteten i kraft- och distributionsnätet.

"ABB har tidigare levererat flera nyckelfärdiga transformatorstationer i regionen. Dessa nya projekt kommer att ge landet ökad kapacitet och tillförlitlighet i kraftnäten", säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems.

ABB ansvarar för konstruktion, utrustning, installation, provning och idrifttagning. Produkterna som ska levereras består av kondensatorbatterier, mellanspänningsställverk, skydds- och kontrollutrustning samt SCADA-lösningar (Supervisory Control and Data Acquisition) som ska möjliggöra bättre övervakning och kontroll av kraftsystemet. Projektet beräknas vara färdigställt 2010.

Transformatorstationer är nyckelkomponenter i transmissions- och distributionsnätet som gör det lättare att omvandla spänningsnivåer och distribuera elkraft. ABB är världens ledande leverantör av luft- och gasisolerade transformatorstationer, med en installerad bas på över 10 000 transformatorstationer för olika nivåer upp till 800 kV världen över.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information kontakta:

Media Relations:
ABB Corporate Communications
Wolfram Eberhardt, Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com