ABB AB

ABB tar hem order värd 48 miljoner dollar för kraftprojekt i Western Australia

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 11:09 CEST

Ökning av tillförlitlig elkraft ska hjälpa Rio Tinto att expandera järnmalmsbrytning

2008-09-29 – ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem order värda 48 miljoner dollar för kraftprojekt som ska hjälpa den internationella gruvkoncernen Rio Tinto att öka kapaciteten i sina järnmalmsgruvor i Pilbara-regionen i Western Australia.

ABB ska leverera nyckelfärdiga transformatorstationer för högspänning så att Rio Tinto kan öka sin årliga produktion från 163 miljoner ton järnmalm till 220 miljoner ton för att möta en ökad efterfrågan i världen. Projekten erhölls inom ett ramavtal mellan ABB och Rio Tinto där ABB blev vald till ”preferred supplier” för elektrifiering i samband med Rio Tinto:s uppgradering av kraftsystem i Pilbara-regionen.

”Vi är glada att få bidra till den utökning av tillförlitlig kraftförsörjning som krävs för att Rio Tinto ska kunna öka kapaciteten i sina gruvor”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”Rio Tinto är en viktig kund och ABB:s tidigare leveranser i kombination med teknikinnovationer, systemexpertis och korta leveranstider har byggt en förtroendefull relation.”

Projekten avser en nyckelfärdig 220 kilovolts (kV) kopplingsstation vid kraftstationen Seven Mile och en 220/33kV genereringsstation vid Cape Lampert. Detta är det första av åtta projekt som ska upphandlas av Rio Tinto i samband med uppgraderingen av kraftsystemen i Pilbara.

Denna order omfattar all konstruktion, utrustning, byggnations- och elarbeten samt projektledning. Installationerna beräknas vara i drift i slutet av 2009. ABB ska också leverera krafttransformatorer, mättransformatorer, avledare, högspänningsbrytare samt en rad hög- och mellanspänningsställverk som levereras från olika ABB-fabriker runt om i världen, däribland ABB i Ludvika som levererar högspänningsdelen.

Sedan 2003 har Rio Grande avsatt cirka 7 miljarder dollar för att uppgradera hamnar, järnväg, kraftförsörjning och gruvor i Pilbara-regionen för att öka kapaciteten och dra nytta av en stark internationell efterfrågan.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har cirka 115 000 medarbetare.

Media Relations:
ABB Group Corporate Communications
Wolfram Eberhardt, Thomas Schmidt
Tel: +41 43 317 6568
Fax: +41 43 317 7958
media.relations@ch.abb.com

ABB Sverige
Christine Gunnarsson, presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com