ABB AB

ABB tar kontrakt värt 38 miljoner kronor i Vietnam

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2003 13:57 CET

Ny driftcentral förbättra eldistributionen i Hanoi

ABB har fått en beställning från Hanoi Power Company, Vietnam till ett värde av 38 miljoner kronor och gäller leverans av en ny driftcentral för övervakning och styrning av elförsörjningen i Hanoi. Den nya driftcentralen skall tas i drift i mitten av 2005.

Hanoi Power Company levererar elektricitet till sina 325 000 kunder över ett distributionsnät med spänning från 110 kV till 400 V. Den nya installationen erbjuder övervakning och styrning av elnätet i realtid, vilket gör det möjligt för Hanoi Power Company att erbjuda högre kvalitet för sina levererade tjänster, i såväl normal drift som i störningssituationer.

"Det nya systemet kommer att minska antalet avbrott och medger en mycket snabbare uppbyggnad av nätet efter fel", säger Staffan Vedin, marknadsansvarig för Vietnam. "Bland annat ger systemet rätt information till rätt person, vilket effektiviserar beslutsprocessen i företaget."

Driftcentralen bygger på ABB:s Industrial IT-lösning för distributionsövervakning, Network Manager. Elleveranserna i staden koordineras så att efterfrågan kan mötas vid alla tillfällen. ABB:s lösning integrerar elnätdriften med arbetsplaneringen för underhåll och förser ett befintligt "Call Center" med rätt information om driftläggningen i elnätet. Kontraktet omfattar centralt datorsystem, datainsamlingsdatorer och fjärrterminaler i transformatorstationer och i distributionsställverk. Kontraktet innehåller ett system för datakommunikation, som levereras av Eltel i Finland.

Kontraktet innehåller också ett utbildningsprogram bestående av förberedande utbildning i Sverige samt utbildning på plats i Hanoi. Datainmatning av distributionsmodellen i datorerna görs också av personal från Hanoi Power Company.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 120 000 medarbetare.

För mer information kontakta:
Göran Sjöstedt
Manager, Network Management
ABB Power Technologies
Tel: +46 21 32 42 11
Mob: +46 70 370 10 50
goran.sjostedt@se.abb.com

Anders Sörman
Manager, Communications
ABB Power Technologies/Ludvika Ops.
el: +46 240 78 27 01
Fax: : +46 240 78 20 09
anders.sorman@se.abb.com