ABB AB

ABB tar order värd 180 miljoner dollar för kraftlänk mellan Norge och Danmark

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 09:57 CET

Skagerrak 4 sätter nytt rekord för HVDC Light® och hjälper till att integrera förnybar energi i Statnetts och Energinet kraftnät med kraftorder till ABB i Ludvika.

ABB, det ledande kraft- och automationsföretaget, har tagit hem en order värd runt 180 miljoner dollar från energiföretagen Statnett i Norge och Energinet.dk i Danmark på leverans av omriktarstationer för en HVDC Light® kraftlänk som ska koppla ihop Norges och Danmarks kraftnät. Kraftlänken på en spänningsnivå av 500 kV sätter nytt rekord i överföringsspänning för HVDC Light-tekniken.

Undervattenslänken ska öka överföringskapaciteten mellan det i huvudsak vattenkraftbaserade norska kraftsystemet och det vind- och värmekraftbaserade systemet i Danmark. Det kommer att ge båda kraftnäten möjlighet att tillföra mer förnybar energi till energimixen och använda elen effektivare.

ABB ska konstruera, leverera och driftsätta två 700 MW omriktarstationer baserade på företagets ledande teknik HVDC Light®. Stationerna ska placeras i vardera änden av en 240 kilometer lång kraftledning och kommer att byggas på samma plats som de tidigare omriktarstationerna för Skagerrak 1-3, också levererade av ABB, i Kristiansand, Norge och Tjele, Danmark. Den nya länken kommer att drivas bipolärt med överföringssystemet för Skagerrak 3. Ett avancerat övervakningssystem säkerställer optimal prestanda, och ABB ska installera sitt världsledande övervakningssystem MACH2. Projektet ska vara klart för driftsättning under 2014.

”Denna HVDC Light-lösning kommer att öka kraftkapaciteten, ge bättre lastbalansering i båda näten och skapa förutsättningar för mer förnybar energi i energimixen”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s divison Power Systems. ”Den kommer också att minska effekten från störningar i kraftsystemen och bidra till stabilitet och nättillförlitlighet. Den högre spänningsnivån kommer också att bidra till minimala överföringsförluster.”

”Vi är mycket glada över förtroendet att för Skagerrak-överföringen för fjärde gången få leverera en ABB HVDC-lösning, denna gång HVDC Light, till våra viktiga nordiska kunder Statnett och Energinet.dk, säger Per Eckemark, enhetschef för HVDC-verksamheten inom ABB.

HVDC Light® fortsätter att vara förstahandsvalet för kraftförbindelser över långa avstånd under mark och på havsbotten. Den används också alltmer i applikationer som överföring av elkraft från fastlandet till öar eller oljeplattformar till havs, centrala stadskärnor där utrymmet är litet samt, på senare tid, för integrering av förnybar energi från energikällor såsom landbaserad eller havsbaserad vindkraft.

Kontrollerbarhet, kompakt modulbaserad konstruktion, enkelt systemgränssnitt och minimal miljöpåverkan är några av de viktigaste fördelarna med denna teknik. Dessa system hjälper till att överbrygga långa avstånd och nätbegränsningar, samtidigt som de säkerställer hög prestanda, kraftkvalitet och små överföringsförluster. I det sällsynta fallet av systemavbrott gör utrustningens ”black-start”-funktion att nätet snabbt återställs med hjälp av kraft från andra sidan av länken. ABB är ledande inom denna teknik och har levererat 20 sådana omriktarstationer runt om i världen.

ABB (www.abb.com) är ledande inom kraft- och automationsteknik. Våra lösningar förbättrar prestanda och minimerar miljöpåverkan för energiföretag och industrier. ABB-koncernens bolag verkar i omkring 100 länder och har ungefär 124 000 medarbetare.

För mer information, kontakta:

ABB Power Systems:
Per Eckemark,
Systemområdeschef HVDC
Tel: 0240-783230
per.eckemark@se.abb.com

ABB Sverige:
Christine Gunnarsson, Presschef
Tel: 021-32 32 32
press@se.abb.com