Abbott

Abbott får erkännande för sitt miljöarbete och sin rapportering om socialt ansvarstagande

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 09:00 CEST

Abbott placerar sig bland de bästa företagen på tidskriften NEWSWEEKs lista över miljövänliga företag, ”Greenest Companies in America”, och på klimatindexet ”Maplecroft Climate Innovation Index”
Lundquist rangordnar Abbott bland de främsta företagen vad gäller online-rapportering av företagets sociala ansvarstagande (CSR)

ABBOTT PARK, Ill., 26 oktober 2010 – Som ett erkännande av företagets satsning på socialt ansvarstagande på miljöområdet och online-rapportering om socialt ansvarstagande (CSR) har Abbott nyligen placerat sig på tre rankinglistor:

  • På tidskriften NEWSWEEKs lista över miljövänliga företag, ”Greenest Companies in America”, rankades Abbott som nr 42 av de 500 största börsnoterade amerikanska företagen. NEWSWEEK-listan kvantifierar företagets miljöavtryck, miljöstrategier och rykte på miljöområdet, och sammanställs i samarbete med ledande miljöorganisationer och CRS-undersökande organisationer.
  • Klimatindexet ”Maplecroft Climate Innovation Index” är en lista över de bäst presterande amerikanska företagen vad gäller klimatrelaterad utveckling och minskade utsläpp av koldioxid. På denna rankades Abbott som nr 38 av de 100 största börsnoterade amerikanska företag som utvärderades. Det ledande globala riskanalysföretaget Maplecroft utvärderar varje företag mot 100 prestationsbaserade kriterier, däribland minskade utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, utveckling av hållbara processer och miljövård.

  • På listan ”Lundquist CSR Online Awards Global Leaders 2010”, som rangordnar företagens online-rapportering av socialt ansvarstagande och samhällsengagemang, kom Abbott på 18:e plats. Lundquists lista utvärderar hur världens hållbaraste företag (enligt Dow Jones hållbarhetsindex) rapporterar om sina CRS-program och CRS-resultat online.

Om Abbotts sociala ansvarstagande
Socialt ansvarstagande är en integrerad del i Abbotts strävan att förbättra människors liv med fokus på fyra centrala områden: innovation för framtiden, förbättrad tillgänglighet, skydd av patienter och konsumenter samt skydd av miljön. I samarbete med andra utnyttjar Abbott sina expertkunskaper och resurser för att skapa hållbara lösningar inom företagets kärnområden i länder världen över.

Utöver erkännandena från NEWSWEEK, Maplecroft och Lundquist, har Abbott stått med på Dow Jones hållbarhetsindex sex år i rad. Abbott rankades också som nummer 6 totalt sett på den globala listan ”100 Best Corporate Citizens List” som sammanställs av tidskriften Corporate Responsibility, och utsågs till ett av de tre bästa företagen inom sin bransch på listan ”2010 Best in Class” som tas fram av Storebrand Investments, ett ledande investmentföretag med inriktning på socialt ansvarstagande. Tidskriften FORTUNE utsåg Abbott till det mest ansedda företaget inom sin bransch 2010, delvis tack vare företagets starka engagemang i socialt ansvarstagande. Utöver dessa globala hedersbetygelser, har Abbott fått erkännande för sina satsningar på hållbarhet i länder världen över, däribland Brasilien, Kina, Danmark, Finland, Irland, Italien, Korea, Mexiko, Singapore, Tanzania och USA.

Gå till http://www.abbott.com/citizenship för att få veta mer om Abbotts hållbarhetsinitiativ och läsa eller ladda ned företagets rapport för 2009 om socialt ansvarstagande.

Om Abbott
Abbott är ett vittomspännande, globalt hälso- och sjukvårdsföretag som forskar, utvecklar, tillverkar och marknadsför läkemedel och medicinska produkter inklusive diagnostik, nutrition och medicinska instrument. Abbott har drygt 83 000 anställda och marknadsför sina produkter i fler än 130 länder. Abbott har sitt svenska huvudkontor i Solna.
http://www.abbott.se
http://www.abbott.com

Kontaktinformation
Kommunikationschef Abbott Sverige
Andrea Prander
+46 8 546 567 08

Media
Scott Davies
(847) 938-8898

Citizenship Community
Tracey Noe
(847) 936-9751