Abbott

Abbott får FDA-godkännande för FreeStyle Precision Pro™-systemet för blodglukos- och β–ketonövervakning

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 15:47 CEST

Det enda av de ledande glukosövervakningssystemen för sjukhusbruk som använder individuellt folieförpackade teststickor, vilket minskar risken för korskontaminering

ABBOTT PARK, Ill., 25 juli 2013 — Abbott meddelade idag att FDA har

godkänt bolagets FreeStyle Precision Pro™-system för blodglukos- och β-ketonövervakning, ett avancerat system för blodglukosövervakning som är specialanpassat för sjukhusens viktigaste behov: hög noggrannhet, effektiv drift, omedelbar trådlös åtkomst till testresultat med dubbla frekvensband samt minskad risk för korskontaminering med teststickor.

"FreeStyle Precision Pro-systemet representerar ett stort framsteg i vårt arbete med att utveckla verktyg som förbättrar sjukhusens hantering av patienternas glukosnivåer", säger Heather L. Mason, senior vice president, Diabetes Care, Abbott. "Systemet ger tillgång till data i realtid, tack vare mätarens nya trådlösa funktioner. Genom de individuellt folieförpackade teststickorna minskar systemet dessutom risken för korskontaminering med teststickor i sjukhusmiljöer."

De viktigaste egenskaperna hos Abbotts FreeStyle Precision Pro-system är:

Anpassat till sjukhusets behov av korskontamineringskontroll

  • Abbotts FreeStyle Precision Pro-system är det enda av de ledande sjukhussystemen som använder individuellt folieförpackade teststickori, vilket bidrar till att minska risken för korskontaminering av teststickor med blod och bakterierii. Denna exklusiva fördel med Abbotts system hjälper sjukhusen följa riktlinjerna från Centers for Disease Control and Prevention för oanvända produkter.iii
  • Produkten uppfyller FDA:s krav när det gäller rengöring och desinfektion, som kräver att produkter ska desinficeras efter varje användning. FreeStyle Precision Pro-mätaren har dessutom en utbytbar port för stickor som kan tas av och bytas på plats.

Trådlös anslutning med dubbla frekvensband ger realtidsåtkomst till testresultat och förbättrar arbetsflödet för personalen

  • Abbotts FreeStyle Precision Pro-system ger trådlös anslutning i realtid med dubbla frekvensband för kommunikationen mellan den handhållna mätaren vid patientsängen och sjukhusets informationssystem. På så sätt får den kliniska personalen omedelbart åtkomst till patienternas testresultat på hela sjukhuset. Med rätt konfiguration ger tekniken med dubbla frekvensband flexibiliteten med trådlös åtkomst inom sjukhusets Wi-Fi nätverk. Systemet är designat så att klinisk personal inte behöver avbryta sitt ofta stressiga arbetsflöde med rutindockning eller anslutning av en kabel för att kunna ladda ned patientresultat, vilket sparar tid men dessutom ger åtkomst till realtidsdata. Systemet ger direktåtkomst till testresultat i hela sjukhusets elektroniska journalsystem och underlättar därmed kliniska beslut.

Designat med högre prestanda

  • FreeStyle Precision Pro-systemet har en ny algoritm som korrigerar för hematokritinterferenser. Testprocessen pågår i fem sekunder för snabb och korrekt leverans av testresultat.

Tvådimensionell streckkodsteknik för patientidentifiering

  • Det nya systemet har teknik för att läsa nyare 2D-streckkoder, som blir allt vanligare som identifiering i hälso- och sjukvårdssystem. Streckkodstekniken ökar noggrannheten hos patientidentifiering med TrueID™.

Om Abbott Diabetes Care

Abbott Diabetes Care, som har sitt huvudkontor i Alameda i Kalifornien, är ledande inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av glukosövervakningssystem utformade för att hjälpa diabetiker hantera sin sjukdom bättre. Mer information om Abbott Diabetes Care finns på  www.abbottdiabetescare.com.

Om Abbott

Abbott är ett globalt hälso- och sjukvårdsföretag som verkar för ökad livskvalitet genom utveckling av produkter och teknologier inom hela hälso- och sjukvårdsområdet. Abbott erbjuder ledande forskningsbaserade produkter inom diagnostik, medicinteknik, nutrition och etablerade läkemedel i över 150 länder och har ca 70 000 anställda i hela världen. I Sverige har Abbott ca 240 anställda inom tillverkning, forskning, utveckling, logistik och försäljning huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Besök Abbott på www.abbott.com eller www.abbott.se och följ oss på Twitter på @AbbottNews.

_________________________________________________________________________________________

i I juli 2013 bland ledande sjukhusmärken, teststickor för blodglukos i USA. (LifeScan, Roche och Nova Biomedical) 

ii Arkivdata hos Microbe Inotech Laboratories, Inc., St. Louis, MO., Report MILB-8486A, March 2012

iii Diabetes and Viral Hepatitis: Important Information on Glucose Monitoring, Centers for Disease Control:

http://www.cdc.gov/hepatitis/Settings/GlucoseMonitoring.htm